Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2018

PDFUchwała Nr IV-29-2018.pdf (4,09MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ODTGłosowanie uchwały Nr IV 29 2018.odt (11,08KB)

PDFUchwała Nr IV-28-2018.pdf (416,70KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

ODTGłosowanie uchwały Nr IV 28 2018.odt (11,19KB)

PDFUchwała Nr IV-27-2018.pdf (252,01KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Uchylona Uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku

ODTGłosowanie uchwały Nr IV 27 2018.odt (11,14KB)

PDFUchwała Nr IV-26-2018.pdf (99,80KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ODTGłosowanie uchwały Nr IV 26 2018.odt (11,10KB)

PDFUchwała Nr IV-25-2018.pdf (9,03MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

ODTGłosowanie uchwały Nr IV 25 2018.odt (11,10KB)

PDFUchwała Nr IV-24-2018.pdf (1,33MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

ODTGłosowanie uchwały Nr IV 24 2018.odt (11,13KB)

PDFUchwała Nr IV-23-2018.pdf (101,77KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ODTGłosowanie uchwały Nr IV 23 2018.odt (11,27KB)

PDFUchwała Nr IV-22-2018.pdf (100,47KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

ODTGłosowanie uchwały Nr IV 22 2018.odt (11,26KB)

PDFUchwała Nr III-21-2018.pdf (3,95MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ODTGłosowanie uchwały nr III 21 2018.odt (10,99KB)

PDFUchwała Nr III-20-2018.pdf (107,19KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/337/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

ODTGłosowanie uchwały nr III 20 2018.odt (11,74KB)

PDFUchwała Nr III-19-2018.pdf (283,90KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

ODTGłosowanie uchwały nr III 19 2018.odt (10,96KB)

PDFUchwała Nr III-18-2018.pdf (104,23KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ODTGłosowanie uchwały nr III 18 2018.odt (11,87KB)

PDFUchwała Nr III-17-2018.pdf (102,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/250/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

ODTGłosowanie uchwały nr III 17 2018.odt (11,61KB)

PDFUchwała Nr III-16-2018.pdf (193,45KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

ODTGłosowanie uchwały nr III 16 2018.odt (11,64KB)

PDFUchwała Nr III-15-2018.pdf (105,98KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

ODTGłosowanie uchwały nr III 15 2018.odt (11,32KB)

PDFUchwała Nr III-14-2018.pdf (105,74KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

ODTGłosowanie uchwały nr III 14 2018.odt (11,61KB)

PDFUchwała Nr III-13-2018.pdf (209,95KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

ODTGłosowanie uchwały nr III 13 2018.odt (11,12KB)

PDFUchwała Nr III-12-2018.pdf (253,09KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

ODTGłosowanie uchwały nr III 12 2018.odt (11,21KB)

PDFUchwała Nr II-11-2018.pdf (4,24MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

ODTGłosowanie uchwały nr II 11 2018.odt (9,54KB)

PDFUchwała Nr II-10-2018.pdf (414,89KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

ODTGłosowanie uchwały nr II 10 2018.odt (9,56KB)

PDFUchwała Nr II-9-2018.pdf (102,04KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrodzienia

ODTGłosowanie uchwały nr II 9 2018.odt (9,44KB)

PDFUchwała Nr II-8-2018.pdf (103,51KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

ODTGłosowanie uchwały nr II 8 2018.odt (12,49KB)

PDFUchwała Nr II-7-2018.pdf (102,89KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji

ODTGłosowanie uchwały nr II 7 2018.odt (12,10KB)

PDFUchwała Nr II-6-2018.pdf (102,05KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

ODTGłosowanie uchwały nr II 6 2018.odt (11,70KB)

PDFUchwała Nr II-5-2018.pdf (100,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

ODTGłosowanie uchwały nr II 5 2018.odt (11,81KB)

PDFUchwała Nr II-4-2018.pdf (227,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

ODTGłosowanie uchwały nr II 4 2018.odt (9,89KB)

PDFUchwała Nr I-3-2018.pdf (97,75KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr I-3-2018.pdf (97,75KB)

PDFUchwała Nr I-2-2018.pdf (97,75KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFWybór Wiceprzewodniczącego I-2-2018.pdf (322,47KB)

PDFUchwała Nr I-1-2018.pdf (96,72KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFWybór Przewodniczącego RM.pdf (345,40KB)

 


 


 

PDFUchwała Nr XL 342 2018.pdf (100,49KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego

PDFUchwała Nr XL 341 2018.pdf (4,89MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XL 340 2018.pdf (665,18KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2018r

PDFUchwała Nr XL 339 2018.pdf (105,13KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

PDFUchwała Nr XL 338 2018.pdf (111,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XL 337 2018.pdf (129,22KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XL 336 2018.pdf (104,04KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XXV/253/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFUchwała Nr XL 335 2018.pdf (207,78KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

PDFUchwała Nr XL 334 2018.pdf (106,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XL 333 2018.pdf (653,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz

PDFUchwała Nr XL 332 2018.pdf (304,95KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień - UCHYLONA W CAŁOŚCI

PDFUchwała Nr XL 331 2018.pdf (1,93MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 października 2018 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej - UCHYLONA W CZĘŚCI §12 UST.1 PKT 4 W ZAKRESIE SŁÓW (CYT.) "np." ORAZ "itp.", §4 PKT 6 W ZAKRESIE SŁÓW (CYT.) "inne" ORAZ "i elementów małej architektury"

PDFUchwała Nr XXXIX 330 2018.pdf (5,02MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIX 329 2018.pdf (521,12KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXIX 328 2018.pdf (194,62KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

PDFUchwała Nr XXXIX 327 2018.pdf (105,65KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/314/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVIII 326 2018.pdf (97,86KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki "Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 325 2018.pdf (101,18KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 324 2018.pdf (98,99KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 323 2018.pdf (99,39KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 322 2018.pdf (98,27KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie nadania odznaki „Srebrna Róża Dobrodzieńska"

PDFUchwała Nr XXXVIII 321 2018.pdf (101,89KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr XXXVIII 320 2018.pdf (107,16KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXVIII 319 2018.pdf (106,26KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/286/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXVIII 318 2018.pdf (5,01MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVIII 317 2018.pdf (426,30KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXVIII 316 2018.pdf (249,01KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVIII 315 2018.pdf (102,38KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrodzienia

PDFUchwała Nr XXXVIII 314 2018.pdf (111,70KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXVIII 313 2018.pdf (101,01KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII 312 2018.pdf (98,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXVIII 311 2018.pdf (101,41KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXVIII 310 2018.pdf (101,69KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu za 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXVII 309 2018.pdf (4,14MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVII 308 2018.pdf (306,83KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXVII 307 2018.pdf (104,53KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr XXXVII 306 2018.pdf (431,96KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2018-2021"

PDFUchwała Nr XXXVII 305 2018.pdf (968,49KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie stanowiska dotyczącego projektowanego obszaru Parku Krajobrazowego „Dolina Małej Panwi” oraz rezerwatu przyrody „Mała Panew"

PDFUchwała Nr XXXVII 304 2018.pdf (503,83KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień”

PDFUchwała Nr XXXVI 303 2018.pdf (4,20MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXVI 302 2018.pdf (420,04KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXVI 301 2018.pdf (102,58KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXXVI 300 2018.pdf (104,26KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXVI 299 2018.pdf (104,58KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XV/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXVI 298 2018.pdf (104,85KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXV 297 2018.pdf (104,38KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXV 296 2018.pdf (104,07KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jako jednostki dla której organizatorem jest Gmina Dobrodzień do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

PDFUchwała Nr XXXV 295 2018.pdf (4,35MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXV 294 2018.pdf (553,95KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXV 293 2018.pdf (205,04KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFUchwała Nr XXXV 292 2018.pdf (205,46KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwała Nr XXXV 291 2018.pdf (204,17KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr XXXIV 290 2018.pdf (101,59KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXXIV 289 2018.pdf (4,47MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIV 288 2018.pdf (320,65KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXIV 287 2018.pdf (102,47KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr XXXIV 286 2018.pdf (107,08KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXIV 285 2018.pdf (1,55MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XXXIV 284 2018.pdf (424,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza

PDFUchwała Nr XXXIV 283 2018.pdf (234,02KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku

PDFUchwała Nr XXXIV 282 2018.pdf (5,62MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXIII 281 2018.pdf (4,68MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIII 280 2018.pdf (313,88KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok