Przejdź do treści strony WCAG

Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018

PDFIV Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFWspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFIII Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFWspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFII Sesja RM.pdf

ZIPProjekty uchwał.zip

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf
PDFXL Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFXXXIX Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.pdf

PDFXXXVIII Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Rewizyjej.pdf

PDFXXXVII Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwal.zip

PDFPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.pdf

ZIPSprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.zip

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Rewizyjej.pdf

PDFPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.pdf

PDFXXXVI Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFXXXV Sesja RM.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFWspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy z Komisją ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Grun.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFXXXIV Sesja RM.pdf

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

PDFPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.pdf

DOCXXXIII Sesja Rady Miejskiej.doc

ZIPProjekty uchwał.zip