Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 548 000 euro na zadanie pn.: Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych”.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ.zip – FORMULARZ OFERTOWY

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZIPZałącznik nr 4 do SIWZ.zip – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ.zip – PROJEKT WYKONAWCZY (dot. części nr 1 zamówienia) - b. sanitarna

Załącznik nr 6 do SIWZ – ZIPPROJEKT WYKONAWCZY (dot. części nr 1 zamówienia) - b. telekomunikacyjna.zip

Załącznik nr 7 do SIWZ – ZIPProjekt wykonawczy (dot. części nr 1 zamówienia) - b. elektryczna.zip

Załącznik nr 8 do SIWZ – ZIPPROJEKT WYKONAWCZY (dot. części nr 1 zamówienia) - b. drogowa.zip

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ.zip – PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (dot. części nr 1 zamówienia) - stała organizacja ruchu

Załącznik nr 10 do SIWZ – PDFOPINIA GEOTECHNICZNA.pdf

Załącznik nr 11 do SIWZ – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (dot. części nr 2 zamówienia) - 1.zip; ZIPPROJEKT BUDOWLANY (dot. części nr 2 zamówienia) - 2.zip; ZIPPROJEKT BUDOWLANY (dot. części nr 2 zamówienia) - 3.zip

Załącznik nr 12 do SIWZ – ZIPPROJEKT BUDOWLANY (dot. części nr 3 zamówienia) - 1.zip; ZIPPROJEKT BUDOWLANY (dot. części nr 3 zamówienia) - 2.zip

Załącznik nr 13 do SIWZ – ZIPSPECYFIKACJE TECHNICZNE (dot. części nr 1 zamówienia).zip

Załącznik nr 14 do SIWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części nr 2 zamówienia).pdf

Załącznik nr 15 do SIWZ – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. części nr 3 zamówienia).pdf

Załącznik nr 16 do SIWZ – ZIPPRZEDMIARY (dot. części nr 1 zamówienia).zip

Załącznik nr 17 do SIWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 2 zamówienia).zip

Załącznik nr 18 do SIWZ – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 3 zamówienia).zip

PDFZałącznik nr 19 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 20 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)

PDFZałącznik nr 21 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 3 zamówienia)

          

           PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-01-2018
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  12-01-2018 16:51
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  31-01-2018 14:45
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2551
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl