Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2018

PDFZarządzenie Nr S.0050.182.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Dobrodzień i Kodeksu etyki Audytora Wewnętrznego w Gminie Dobrodzień

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.182.2018.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.182.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.181.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.180.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.156.2018 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.179.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanego gminnego budynku w Myślinie przy ulicy Przejazdowej 2 celem zwiększenia wartości do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25

PDFZarządzenie Nr S.0050.178.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2018r. oraz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

PDFZarządzenie Nr S.0050.177.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.176.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.175.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.174.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.173.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.172.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu decyzyjnego z zakresu obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.171.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.170.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.169.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.168.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.167.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.166.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.165.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.164.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Pełnomocnika ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

PDFZarządzenie Nr S.0050.163.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.162.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w dniu 31 grudnia 2018r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.161.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie odpracowania wigilii dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu i ustalenia terminu jego odpracowania

PDFZarządzenie Nr S.0050.160.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.159.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Edyty Stein, Cmentarnej i Moniuszki i sieci wodociągowej w obrębie ulicy Cmentarnej w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.158.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.157.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.156.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr. S.0050.155.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.154.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do prowadzenia spraw w zakresie gospodarki finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.152.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza do prowadzenia spraw w zakresie gospodarki finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.151.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza i sekretarza gminy

PDFZarządzenie Nr S.0050.150.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektu planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie użyczenia radnym Rady Miejskiej w Dobrodzieniu tabletów do użytku służbowego

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.146.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.145.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.144.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.143.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.142.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.141.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przekazania w administrowanie rozbudowanego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach, ul. Aleja Wyzwolenia 4b celem zwiększenia wartości do Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach, ul. Aleja Wyzwolenia 4b

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu "Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.138.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie udostępnienia autobusu stanowiącego własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.136.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.134.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.131.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.130.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.129.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.128.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.127.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.126.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.124.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych nie zabudowanych na rzecz Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.123.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.121.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.120.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.119.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.118.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.115.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.112.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.111.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości staowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.110.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.108.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.106.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.105.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.102.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu do wydawania decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry

PDFZarządzenie Nr S.0050.100.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.98.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.97.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.96.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.94.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.93.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych nie zabudowanych na rzecz Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.92.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury - Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.91.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFZarządzenie Nr S.0050.90.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.87.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.85.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego

PDFZarządzenie Nr S.0050.83.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.82.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b,46-375 Pludry

PDFZarządzenie Nr S.0050.81.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.79.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.77.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.76.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.75.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"

PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start"

PDFZarządzenie Nr S.0050.73.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.72.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.71.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.70.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14.10.2010r. Nr 120/2010 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.67.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.66.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.65.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie aktualizacji i wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.64.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.63.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr S.0050.188.2017 Burmstrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

PDFZarządzenie Nr S.0050.60.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.59.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.58.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.57.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.56.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.55.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza

PDFZarządzenie Nr S.0050.54.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.52.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.51.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia Nr 173/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wyposażenia i środków trwałych stanowiących własność Gminy Dobrodzień zaewidencjonowanych w księgach Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2844, położonej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.45.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.44.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego na wniosek polskiego organu centralnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej (BIG) informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.41.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własności Gminy dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.39.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.36.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.35.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.34.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.32.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.31.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za bezumowne korzystanie z gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.29.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr S.0050.28.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej do Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.26.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.25.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2018 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.24.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.23.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.22.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.21.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.20.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.19.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.18.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ujednolicenie terminówużytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Dobrodzień w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Strzecha" w Lublińcu przez przyjęcie terminu uśrednionego

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.15.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.13.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2018

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.12.2018.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.12.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.10.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym  2018/2019

PDFZarządzenie Nr S.0050.9.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.8.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

PDFZarządzenie Nr S.0050.7.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.6.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.5.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Dobrodzień odrębnymi ustawami na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.4.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.3.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.2.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.1.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej