Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

 1. Organizacje pozarządowe
  Data modyfikacji: 27-05-2020 13:02
 2. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Data modyfikacji: 27-05-2020 12:20
 3. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Data modyfikacji: 27-05-2020 12:15
 4. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 2020
  Data modyfikacji: 27-05-2020 12:10
 5. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2020
  Data modyfikacji: 22-05-2020 11:40
 6. Informacje o stanie gminy 2020
  Data modyfikacji: 19-05-2020 12:34
 7. Rejestr instytucji kultury
  Data modyfikacji: 14-05-2020 14:55
 8. Protokoły z posiedzeń Komisji 2020
  Data modyfikacji: 14-05-2020 11:21
 9. Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, na działkach 1014/38 i 944/39, obręb Szemrowice
  Data modyfikacji: 13-05-2020 12:04
 10. Statut gminy
  Data modyfikacji: 11-05-2020 10:42