Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 209 000 euro na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

           PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

Uwaga !

Zamawiający w wyniku otrzymania zapytań do treści SIWZ i zaplanowaną w związku z tym zmianą treści SIWZ, postanowił zmienić termin składania i otwarcia ofert oraz termin wnoszenia wadium na dzień 27.09.2017 r., godzina 1400.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na niniejszej stronie.

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf – FORMULARZ OFERTOWY

ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf – WYKAZ DOSTAW

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SAMOCHODU WRAZ ZE SPRZĘTEM

ODTZałącznik nr 6 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

                     PDFWyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ.pdf

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERTY.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2017
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  15-09-2017 17:26
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  28-09-2017 09:13
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 1499
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl