Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 5 225 000 euro na: „Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce”.

 

PDFINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf