Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf – FORMULARZ OFERTOWY

ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - PDFPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 1 zamówienia).pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - ZIPProjekt wykonawczy (dot. części nr 1 zamówienia).zip

Załącznik nr 7 do SIWZ - PDFPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 2 zamówienia).pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - ZIPProjekt wykonawczy (dot. części nr 2 zamówienia).zip

Załącznik nr 9 do SIWZ - PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - PDFDOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO.pdf

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)

 


 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-08-2017
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  10-08-2017 19:29
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  10-08-2017 19:31
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4096
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl