Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 209.000 EURO na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień”.

 

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.PDF