Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

          PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).PDF

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt – FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip
Załącznik nr 6 – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT.zip
Załącznik nr 7 – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.PDF
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2017
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  12-05-2017 14:50
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  29-05-2017 14:01
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 1794
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl