Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

       PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF


PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).PDF

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt – FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip

Załącznik nr 6 – PDFAUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU.pdf

Załącznik nr 7 – PDFPRZEDMIAR.pdf

Załącznik nr 8 – PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA (wykonania i odbioru robót).pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części 2 zamówienia)

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części 3 zamówienia)

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-05-2017
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  10-05-2017 13:54
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  25-05-2017 14:59
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 1726
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl