Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF


PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf- FORMULARZ OFERTOWY
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf- FORMULARZ CENOWY
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf - WYKAZ USŁUG
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf - WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY (...)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf - WZÓR UMOWY
PDFZałącznik nr 1 do wzoru umowy.pdf

       PDFWyjaśnienia treści SIWZ.PDF
       PDFZmiana treści SIWZ.PDF

       PDFZmiana treści SIWZ.pdf
 

UWAGA !!!:

Przedłużony został termin składania ofert i wnoszenia wadium do dnia 23.02.2017 r. do godziny 10:00.

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.PDF
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-02-2017
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  14-02-2017 19:23
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  23-02-2017 14:56
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 1685
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl