Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2017 rok

 • PDFUchwała Nr XXXII 279 2017.pdf (430,81KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 276 2017.pdf (99,21KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobrodzień instrumentem płatniczym

   

 • PDFUchwała Nr XXXII 275 2017.pdf (1,62MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 269 2017.pdf (107,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym

 

 • PDFUchwała Nr XXX 250 2017.pdf (115,28KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

   

 • PDFUchwała Nr XXX 249 2017.pdf (105,71KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzie

 

 • PDFUchwała Nr XXIX 241 2017.pdf (103,76KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

   

 • PDFUchwała Nr XXIX 240 2017.pdf (5,15MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień - UCHYLONA W CAŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XXIV 201 2017.pdf (105,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXIV 199 2017.pdf (302,89KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

   

 • PDFUchwała Nr XXIV 198 2017.pdf (486,57KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrodzień

   

 • PDFUchwała Nr XXIV 197 2017.pdf (237,11KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2017 roku

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 193 2017.pdf (120,94KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 192 2017.pdf (107,02KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 • PDFUchwała Nr XXII 187 2017.pdf (111,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień