Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2017

PDFUchwała Nr XXXII 279 2017.pdf (430,81KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

PDFUchwała Nr XXXII 278 2017.pdf (4,46MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXII 277 2017.pdf (411,31KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXXII 276 2017.pdf (99,21KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobrodzień instrumentem płatniczym

PDFUchwała Nr XXXII 275 2017.pdf (1,62MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego

PDFUchwała Nr XXXII 274 2017.pdf (101,29KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola

PDFUchwała Nr XXXII 273 2017.pdf (104,68KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXII 272 2017.pdf (104,98KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXII 271 2017.pdf (189,63KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXXII 270 2017.pdf (386,53KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXII 269 2017.pdf (107,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienia osobom bezdomnym

PDFUchwała Nr XXXII 268 2017.pdf (8,35MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXII 267 2017.pdf (1,20MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXXII 266 2017.pdf (99,38KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

PDFUchwała Nr XXXI 265 2017.pdf (4,63MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXI 264 2017.pdf (503,92KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFUchwała Nr XXXI 263 2017.pdf (103,45KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr XXXI 262 2017.pdf (227,52KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

PDFUchwała Nr XXXI 261 2017.pdf (104,76KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Turzy

PDFUchwała Nr XXXI 260 2017.pdf (103,92KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Szemrowicach

PDFUchwała Nr XXXI 259 2017.pdf (104,31KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pludrach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Pludrach

PDFUchwała Nr XXXI 258 2017.pdf (105,58KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXXI 257 2017.pdf (201,32KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXXI 256 2017.pdf (256,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXXI 255 2017.pdf (226,29KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

PDFUchwała Nr XXX 254 2017.pdf (102,36KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Dobrodzień zadania Województwa Opolskiego

PDFUchwała Nr XXX 253 2017.pdf (472,42KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych - UCHYLONA W CAŁOŚCI

PDFUchwała Nr XXX 252 2017.pdf (3,96MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXX 251 2017.pdf (394,16KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFUchwała Nr XXX 250 2017.pdf (115,28KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXX 249 2017.pdf (105,71KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzie

PDFUchwała Nr XXX 248 2017.pdf (102,37KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Dobrodzień zadania Województwa Opolskiego

PDFUchwała Nr XXX 247 2017.pdf (101,85KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

PDFUchwała Nr XXIX 246 2017.pdf (101,74KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXIX 245 2017.pdf (101,30KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXIX 244 2017.pdf (100,63KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek

PDFUchwała Nr XXIX 243 2017.pdf (4,70MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXIX 242 2017.pdf (620,59KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFUchwała Nr XXIX 241 2017.pdf (103,76KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

PDFUchwała Nr XXIX 240 2017.pdf (5,15MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień - UCHYLONA W CAŁOŚCI

PDFUchwała Nr XXIX 239 2017.pdf (1,48MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MG/2 dla części gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXIX 238 2017.pdf (1,11MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej i ul. Rzędowickiej

PDFUchwała Nr XXVIII 237 2017.pdf (4,16MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwala Nr XXVIII 236 2017.pdf (696,20KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXVIII 235 2017.pdf (104,55KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXVII 234 2017.pdf (4,58MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXVII 233 2017.pdf (506,59KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFUchwała Nr XXVII 232 2017.pdf (101,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/212/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola

PDFUchwała Nr XXVII 231 2017.pdf (100,86KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXVII 230 2017.pdf (101,85KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Dobrodzienia"

PDFUchwała Nr XXVII 229 2017.pdf (4,60MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Bukowej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXVII 228 2017.pdf (1,50MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Wieczorka na ulicę Strzelnica w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXVII 227 2017.pdf (5,61MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Akacjową w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXVII 226 2017.pdf (5,93MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego na ulicę Ogrodową w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXVII 225 2017.pdf (6,10MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Sawickiej na ulicę Jodłową w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXVII 224 2017.pdf (103,45KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII 224 2017.pdf (2,36MB)

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII 224 2017.pdf (1,29MB)

PDFUchwała Nr XXVII 223 2017.pdf (343,29KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu

PDFUchwała Nr XXVII 222 2017.pdf (103,75KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2017- 2025

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVII 222 2017.pdf (1,57MB)

PDFUchwała Nr XXVII 221 2017.pdf (99,17KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016

PDFUchwała Nr XXVII 220 2017.pdf (97,96KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2016 rok

PDFUchwała Nr XXVII 219 2017.pdf (100,70KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXVII 218 2017.pdf (101,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu za 2016 rok

PDFUchwała Nr XXVI 217 2017.pdf (4,85MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXVI 216 2017.pdf (494,83KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXVI 215 2017.pdf (107,13KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXVI 214 2017.pdf (104,81KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

PDFUchwała Nr XXV 213 2017.pdf (101,82KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia realizacji obwodnicy Myśliny

PDFUchwała Nr XXV 212 2017.pdf (101,83KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola

PDFUchwała Nr XXV 211 2017.pdf (103,92KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXV 210 2017.pdf (4,18MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXV 209 2017.pdf (503,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFUchwała Nr XXV 208 2017.pdf (105,19KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

PDFUchwała Nr XXV 207 2017.pdf (403,18KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

PDFUchwała Nr XXV 206 2017.pdf (402,20KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

PDFUchwała Nr XXV 205 2017.pdf (404,92KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

PDFUchwała Nr XXIV 204 2017.pdf (5,01MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXIV 203 2017.pdf (513,11KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXIV 202 2017.pdf (100,03KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania  komisji Inwentaryzacyjnej

PDFUchwała Nr XXIV 201 2017.pdf (105,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXIV 200 2017.pdf (205,58KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr XXIV 199 2017.pdf (302,89KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFUchwała Nr XXIV 198 2017.pdf (486,57KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXIV 197 2017.pdf (237,11KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2017 roku

PDFUchwała Nr XXIV 196 2017.pdf (277,09KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/134/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXIII 195 2017.pdf (8,98MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXIII 194 2017.pdf (194,05KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXIII 193 2017.pdf (120,94KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała Nr XXIII 192 2017.pdf (107,02KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała Nr XXIII 191 2017.pdf (401,90KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PDFUchwała Nr XXII 190 2017.pdf (102,83KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXII 189 2017.pdf (214,80KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXII 188 2017.pdf (324,15KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok

PDFUchwała Nr XXII 187 2017.pdf (111,61KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXII 186 2017.pdf (108,15KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XXII 185 2017.pdf (108,86KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XV/91 Rady Gminy i Miasta w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu