Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2017

PDFZarządzenie Nr S.0050.188.2017.pdf (409,13KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.187.2017.pdf (676,49KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia trybu udzielania i zasad rozliczania dotacji przedmiotowych przyznanych samorządowemu zakładowi budżetowemu

PDFZarządzenie Nr S.0050.186.2017.pdf (302,59KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XXXII/268/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017r. oraz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

PDFZarządzenie Nr S.0050.185.2017.pdf (283,46KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.184.2017.pdf (553,58KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.183.2017.pdf (517,01KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.182.2017.pdf (335,16KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.181.2017.pdf (957,71KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.180.2017.pdf (942,74KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 19 grudnia 2017 roku zmieniające zarzadzenie nr 4/2010 Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 10.02.2010 roku w sprawie ewakuacji /przyjęcia/ ludności

PDFZarządzenie Nr S.0050.179.2017.pdf (592,99KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.178.2017.pdf (668,79KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.177.2017.pdf (739,47KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia doskonalącego z zakresu obrony cywilnej dla Radiofonicznej Drużyny Alarmowania oraz kontroli przygotowania pod względem wyposażenia powyżej formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań

PDFZarządzenie Nr S.0050.176.2017.pdf (735,38KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.175.2017.pdf (1,03MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.174.2017.pdf (763,16KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.173.2017.pdf (914,17KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.172.2017.pdf (637,80KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.171.2017.pdf (115,87KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.170.2017.pdf (47,37KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.169.2017.pdf (230,14KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.168.2017.pdf (773,34KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.167.2017.pdf (1,12MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.166.2017.pdf (975,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.165.2017.pdf (623,78KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.164.2017.pdf (790,06KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.163.2017.pdf (243,89KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie niewykonania pierwokupu

PDFZarządzenie Nr S.0050.162.2017.pdf (623,92KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.161.2017.pdf (759,63KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.160.2017.pdf (666,85KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.159.2017.pdf (757,35KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.158.2017.pdf (802,38KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.157.2017.pdf (883,05KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.156.2017.pdf (189,30KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.155.2017.pdf (841,53KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.154.2017.pdf (1,13MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2017.pdf (151,79KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.152.2017.pdf (252,77KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.151.2017.pdf (251,73KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu "Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

PDFZarządzenie Nr S.0050.150.2017.pdf (517,09KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.149.2017.pdf (813,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2017.pdf (1,33MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2017.pdf (428,83KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu decyzyjnego z zakresu obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.145.2017.pdf (220,67KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.144.2017.pdf (476,60KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.143.2017.pdf (623,07KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.142.2017.pdf (16,79KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości położonej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.141.2017.pdf (316,67KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2017.pdf (552,80KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2017.pdf (485,05KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 wrzesnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.138.2017.pdf (1,09MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2017.pdf (243,90KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.136.2017.pdf (310,87KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2017.pdf (614,52KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.134.2017.pdf (350,28KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2017.pdf (244,27KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 września 2017 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 47/2012 z dnia 21.05.2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2017.pdf (696,13KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.131.2017.pdf (639,32KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.130.2017.pdf (785,37KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.129.2017.pdf (862,30KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.128.2017.pdf (216,57KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.127.2017.pdf (514,38KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.126.2017.pdf (749,58KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2017.pdf (83,81KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.65.2015 z dnia 24.06.2015r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.124.2017.pdf (582,47KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2017.pdf (222,17KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.121.2017.pdf (532,27KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.120.2017.pdf (876,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.119.2017.pdf (562,99KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.118.2017.pdf (656,86KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2017.pdf (584,78KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2017.pdf (369,94KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.115.2017.pdf (653,17KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2017.pdf (202,02KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2017.pdf (233,99KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własności gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.112.2017.pdf (139,42KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.111.2017.pdf (510,54KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.110.2017.pdf (817,33KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2017.pdf (727,88KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.108.2017.pdf (709,61KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2017.pdf (263,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.98.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku dot. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.106.2017.pdf (262,97KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.97.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku dot. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.105.2017.pdf (263,36KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.96.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku dot. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2017.pdf (263,23KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.95.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku dot. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2017.pdf (163,98KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2017.pdf (238,36KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień, oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr S.0050.100.2017.pdf (400,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2017.pdf (654,28KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.98.2017.pdf (288,06KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.97.2017.pdf (288,73KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.96.2017.pdf (293,81KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2017.pdf (291,85KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr S.0050.94.2017.pdf (331,32KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.89.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2017 roku dot. powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.93.2017.pdf (230,67KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.92.2017.pdf (707,49KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.91.2017.pdf (631,97KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.90.2017.pdf (484,10KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.80.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 06.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2017.pdf (374,23KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2017.pdf (362,66KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własnosc Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.87.2017.pdf (299,01KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r

PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2017.pdf (288,30KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.85.2017.pdf (213,57KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2017.pdf (473,77KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.83.2017.pdf (322,72KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.82.2017.pdf (581,17KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.81.2017.pdf (842,53KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2017.pdf (599,81KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.79.2017.pdf (688,05KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2017.pdf (276,70KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeliczania głosów oddanych przez mieszkańców ul. Wieczorka, ul. Świerczewskiego, ul Sawickiej, ul. Zawadzkiego w sprawie zmiany nazwy ww. ulic

PDFZarządzenie Nr S.0050.77.2017.pdf (174,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.77.2017.pdf (94,12KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.76.2017.pdf (17,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.75.2017.pdf (24,81KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2017.pdf (24,83KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.73.2017.pdf (25,40KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.72.2017.pdf (798,14KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.71.2017.pdf (342,98KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.70.2017.pdf (607,97KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2017.pdf (614,54KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2017.pdf (144,26KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie nr S.0050.94.2012 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19.09.2012 roku w sprawie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

PDFZarządzenie Nr S.0050.67.2017.pdf (630,26KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.66.2017.pdf (378,37KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.65.2017.pdf (605,71KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.64.2017.pdf (580,71KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.63.2017.pdf (575,56KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2017.pdf (765,99KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2017.pdf (602,23KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.60.2017.pdf (347,02KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr S.0050.133.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.59.2017.pdf (843,86KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian zarządzenia Nr S.0050.172.2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2017.pdf (299,62KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej do Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.57.2017.pdf (635,03KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.56.2017.pdf (575,72KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie NR S.0050.55.2017.pdf (589,94KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6  kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. wyboru Partnerów do projektu pn.: ,,Rewitalizacja miasta Dobrodzień",  przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.54.2017.pdf (586,85KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2017.pdf (801,55KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.52.2017.pdf (387,04KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.51.2017.pdf (719,23KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2017.pdf (294,48KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2017.pdf (302,45KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2017.pdf (17,96KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2017.pdf (40,02KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2017.pdf (457,28KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

PDFZarządzenie Nr S.0050.45.2017.pdf (465,52KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie wzorcowego ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Dobrodzień położonej w .............., powołania komisji przetargowej i ustalenia treści regulaminu przetargów

PDFZarządzenie Nr S.0050.44.2017.pdf (625,29KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.12.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23.01.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2017.pdf (192,48KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia stanu faktycznego oraz rozmiaru szkód spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2017.pdf (67,16KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.41.2017.pdf (639,01KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2017.pdf (628,85KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Dobrodzień dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych

PDFZarządzenie Nr S.0050.39.2017.pdf (225,40KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2017.pdf (446,78KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2017.pdf (10,08MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds.Rewitalizacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.36.2017.pdf (93,61KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu

PDFZarządzenie Nr S.0050.35.2017.pdf (246,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2017 roku

DOCZałącznik Nr 1.doc (99,00KB)

ODTZałącznik Nr 2.odt (42,28KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.34.2017.pdf (386,11KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2017.pdf (796,65KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego na wniosek polskiego organu centralnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej (BIG) informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników

PDFZarządzenie Nr S.0050.32.2017.pdf (350,08KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.31.2017.pdf (529,97KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

DOCZałącznik nr 1.doc (51,50KB)

ODTZałącznik nr 2.odt (27,42KB)

ODTZałącznik nr 3.odt (26,35KB)

ODTZałącznik nr 4 i 7.odt (17,47KB)

ODTZałącznik nr 5.odt (23,68KB)

ODTZałącznik nr 6.odt (22,30KB)

ODTZałącznik nr 8.odt (19,61KB)

ODTZałącznik nr 9.odt (27,94KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2017.pdf (132,62KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFOgłoszenie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2017.pdf (135,67KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.29.2017.pdf (1,25MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2017.pdf (294,76KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2017.pdf (285,22KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.26.2017.pdf (830,12KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do plany finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.25.2017.pdf (1,14MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.24.2017.pdf (615,55KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.23.2017.pdf (1,37MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

DOCXprojekt uchwały - szkoły podstawowe.docx (15,67KB)

DOCprojekt uchwały - przedszkola.doc (37,00KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.22.2017.pdf (299,25KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania ds. czynności związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.21.2017.pdf (123,50KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2017

PDFZałącznik nr 1.pdf (95,01KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (139,25KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.20.2017.pdf (651,80KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.19.2017.pdf (368,89KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.18.2017.pdf (98,38KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2017.pdf (92,16KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2017.pdf (175,28KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.15.2017.pdf (122,78KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z póź. zm.)

PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2017.pdf (854,95KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.13.2017.pdf (694,34KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2017.pdf (608,95KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2017.pdf (337,76KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2017 roku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.10.2017.pdf (119,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.9.2017.pdf (132,34KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.8.2017.pdf (520,06KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchylenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 15.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.7.2017.pdf (132,67KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.6.2017.pdf (108,47KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.5.2017.pdf (20,80KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia od Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie na rzecz Gminy Dobrodzień nieruchomości położonej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.4.2017.pdf (1,87MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.3.2017.pdf (4,18MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Dobrodzień na 2017

PDFZarządzenie Nr S.0050.2.2017.pdf (85,74KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.1.2017.pdf (97,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego