Przejdź do treści strony WCAG

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

1. Zadanie: „Przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności”, z kwotą dofinansowania: 1.009.441,36 zł, realizowana w roku 2016.