Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenia

1. Jak zgłosić zgromadzenie

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2018.408 t.j) organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w tzw. postępowaniu zwykłym. Informacje w tym zakresie znajduję się w zakładce "Postępowanie zwykłe".

PDFKARTA USŁUG - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie zwykłe.pdf (126,80KB)

ODTzałącznik nr 1.odt (21,35KB)


Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym. Informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce "Postępowanie uproszczone".

PDFKARTA USŁUG - zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone.pdf (124,04KB)

 

Postępowanie zwykłe:
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przekazuje się za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za mocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 t.j) do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
faks: 34 3575100-102 w.30

2. Informacja o zgromadzeniach w postępowaniu uproszczonym

Lp.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

1.

Dobrodzień, Plac Wolności

11 listopada 2018r.
godzina 11:45
(czas trwania ok 1 godziny)

 

 

 

 

 

 

 

3. Decyzja o zakazie zgromadzenia

Lp.

Organizator

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rejestr zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Lp.

Data, godzina, minuta wniesienia zawiadomienia

(RRMMDDGGMM

Organizator zgromadzenia

Termin zgromadzenia

Miejsce zgromadzenia

1.

2018.11.06
10:05

Pan
Andrzej Jasiński

11 listopada 2018r.
godzina 11:45
(czas trwania ok 1 godziny)

Dobrodzień
Plac Wolności

2.

2024.03.13 

Pan
Martin Jaguś

od 20.03.2024
do 19.04.2024
w godz. 7:00 - 19:00

Myślina - Błachów rondo trasa 46