Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rewitalizacja

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Dobrodzień

 

Ogłoszenie o otwartym spotkaniu informacyjnym GPR

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu GPR

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Ogłoszenie o otwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o otwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Obwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień

 

DOCX20230331 GPR Dobrodzień - Diagnoza.docx (2,54MB)
PDF20230331 GPR Dobrodzień - Diagnoza.pdf (1,47MB)
PDF20230331 GPR Dobrodzień - Załącznik nr 1 - mapa.pdf (8,05MB)
DOCX20230331 GPR Dobrodzień - Załącznik nr 2 - dane.docx (46,80KB)
DOCXProjekt uchwały OZ i OR z uzasadnieniem do konsultacji.docx (16,98KB)
DOCXFormularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji.docx (15,81KB)
DOCzalacznik-klauzula-informacyjna-rodo.doc (38,50KB)

 


Dobrodzień, 01.12.2020r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2020r. Nr S.0050.184.2020 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień”

    w  dniach 9-17 grudnia 2020r.  odbędą się konsultacje społeczne  dotyczące  aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone na formularzu zmian stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020. Formularz należy  przesłać lub dostarczyć  do siedziby Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO do dnia 17.12.2020 r.

PDFOgłoszenie z dn.01.12.2020r..pdf (316,55KB)

-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”  

-Załącznik Nr 1 – Projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień

-Załącznik Nr 2 – Formularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań

-Klauzula informacyjna RODO 

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.184.2020.pdf (405,43KB) DOCZarządzenie S.0050.184.2020.doc (30,00KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020 Projekt aktualizacji LPR.pdf (4,38MB)  DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020 Projekt aktualizacji LPR.docx (6,84MB)

DOCZałącznik 2 formularz.doc (35,00KB)   PDFZałącznik 2 formularz.pdf (1,08MB)

DOCZałącznik klauzula-informacyjna RODO.doc (19,50KB)

 

PDFInformacja z przeprowadzonych konsultacji aktualizacji LPR.pdf (231,48KB)


PDFLoklany Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień - załącznik do Uchwały z dnia 28 listopada 2016 roku.pdf (3,64MB)

 

 

PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji PDFLPR Dobrodzień PROJEKT.pdf (3,10MB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych (1).docx (76,73KB)

JPEGInformacja o przeprowadzeniu konsultacji.jpeg (66,96KB)