Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rewitalizacja

Dobrodzień, 01.12.2020r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2020r. Nr S.0050.184.2020 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień”

    w  dniach 9-17 grudnia 2020r.  odbędą się konsultacje społeczne  dotyczące  aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone na formularzu zmian stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020. Formularz należy  przesłać lub dostarczyć  do siedziby Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO do dnia 17.12.2020 r.

PDFOgłoszenie z dn.01.12.2020r..pdf

-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”  

-Załącznik Nr 1 – Projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień

-Załącznik Nr 2 – Formularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań

-Klauzula informacyjna RODO 

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.184.2020.pdf DOCZarządzenie S.0050.184.2020.doc

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020 Projekt aktualizacji LPR.pdf  DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020 Projekt aktualizacji LPR.docx

DOCZałącznik 2 formularz.doc   PDFZałącznik 2 formularz.pdf

DOCZałącznik klauzula-informacyjna RODO.doc

 

PDFInformacja z przeprowadzonych konsultacji aktualizacji LPR.pdf


PDFLoklany Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień - załącznik do Uchwały z dnia 28 listopada 2016 roku.pdf

 

  • PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia.pdf z dnia 12.09.2016 r. w sprawie przeprowadzenia w dniach 20-26 września 2016 r. konsultacji społecznych dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień do roku 2025"

 

PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji PDFLPR Dobrodzień PROJEKT.pdf

DOCXFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych (1).docx

JPEGInformacja o przeprowadzeniu konsultacji.jpeg