Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf