Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

DOCZałącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.doc
PDFZałącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY.docx
PDFZałącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY.pdf

DOCXZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1.docx
PDFZałącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1.pdf

DOCXZałącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ART. 22 UST. 1.docx
PDFZałącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ART. 22 UST. 1.pdf

ODTZałącznik nr 5 - WYKAZ WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG.odt
PDFZałącznik nr 5 - WYKAZ WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG.pdf

DOCXZałącznik nr 6 - WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.docx
PDFZałącznik nr 6 - WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH.pdf

DOCXZałącznik nr 7 - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx
PDFZałącznik nr 7 - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.pdf

PDFZałącznik nr 8 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ).pdf

PDFZałącznik nr 9 - WZÓR UMOWY.pdf

PDFZałącznik nr 1 do WZORU UMOWY - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf
 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-04-2016
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  08-04-2016 14:15
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2198
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl