Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2016 rok

 • PDFUchwała Nr XXI 184 2016.pdf (103,78KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/306/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXI 181 2016.pdf (109,99KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji

 

 • PDFUchwała Nr XX 163 2016.pdf (372,93KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2017 - 2021 oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

 • PDFUchwała Nr XIX 159 2016.pdf (117,25KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XIX 158 2016.pdf (107,42KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XVII 150 2016.pdf (204,47KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/253/2013 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 • PDFUchwała Nr XIV 129 2016.pdf (218,34KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2016 roku

 

 • PDFUchwała Nr XIII 124 2016.pdf (95,23KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

 

 • PDFUchwała Nr XII 119 2016.pdf (96,71KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji

 

 • PDFUchwała Nr XII 115 2016.pdf (97,06KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 • PDFUchwała Nr XII 114 2016.pdf (97,71KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów