Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016

DOCXXI Sesja Rady Miejskiej.doc (48,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (2,73MB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (24,50KB)

PDFProjekt uchwały.pdf (123,13KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (34,00KB)

ZIPprojekt budżetu na 2017 rok.zip (4,74MB)

DOCXX Sesja Rady Miejskiej.doc (46,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (4,92MB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (36,50KB)

ZIPProjekty.zip (5,73MB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (25,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (5,59MB)

DOCXIX Sesja Rady Miejskiej.doc (46,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (4,33MB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (21,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (36,50KB)

ODTprojekt uchwały w spr ustalenia stawek podatku od nieruchomości.odt (22,11KB)

ODTprojekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.odt (29,45KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (34,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (49,12KB)

DOCPosiedzenie komisji rewizyjnej.doc (21,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (25,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (280,65KB)

DOCXVIII Sesja Rady Miejskiej.doc (47,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (608,48KB)

PDF0 LPR Dobrodzień - PROJEKT.pdf (3,07MB)

DOCWspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą z Komisją Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gmin.doc (34,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (493,99KB)

PDF0 LPR Dobrodzień - PROJEKT.pdf (3,07MB)

DOCXVII Sesja Rady Miejskiej.doc (45,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (884,28KB)

DOCposiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej ( przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (35,00KB)

DOCzawiadomienie komisja rewizyjna.doc (21,00KB)

DOCXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (48,00KB)

ZIPProjekty uchwał XVI Sesji RM.zip (1,51MB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (34,50KB)

DOCOcena 2015.doc (56,50KB)

ZIPsprawozdanie z wykonania budżetu 2015.zip (175,70KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (36,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (246,96KB)

ZIPsprawozdanie z wykonania budżetu 2015.zip (175,70KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (23,00KB)

PDFsprawozdanie.pdf (3,18MB)

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc (21,50KB)

DOCXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (46,50KB)

ZIPProjekty uchwał XV Sesji RM.zip (1,76MB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (36,00KB)

DOCXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (48,00KB)

ZIPProjekty uchwał XIV Sesji RM.zip (1,58MB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (35,00KB)

PDFProjekt uchwały.pdf (225,92KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (25,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (540,89KB)

DOCXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (46,50KB)

ZIPProjekty uchwał XIII Sesji RM.zip (870,56KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (35,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (227,96KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (35,00KB)

PDFProjekt uchwały.pdf (42,69KB)

PDFZałącznik do uchwały.pdf (90,30KB)

ODTXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.odt (42,44KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (592,42KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (24,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (128,91KB)