Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015

DOCXI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (49,00KB)

ZIPProjekty uchwał XI Sesji RM.zip (7,94MB)

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc (23,50KB)

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc (20,50KB)

PDFProjekt uchwały.pdf (6,32MB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (35,50KB)

PDFprojekt uchwały.pdf (186,13KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (27,00KB)

PDFProjekt budżetu 2016.pdf (6,32MB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (24,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (1,15MB)

PDFProjekt budżetu 2016.pdf (6,32MB)

DOCX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (47,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (17,62MB)

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc (20,50KB)

DOCIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (51,50KB)

ZIPProjekty uchwał IX Sesji RM.zip (1,84MB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (29,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (614,66KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (25,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (357,81KB)

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc (20,50KB)

DOCPosiedzenie komisji gospodarczej.doc (35,50KB)

       ZIPstawki podatków i opłat 2016.zip (85,62KB)

DOCVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (48,00KB)

ZIPProjekty uchwał VIII Sesji RM.zip.zip (6,29MB)

PDFVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf (44,13KB)

ZIPProjekty uchwał VII Sesji RM.zip (7,18MB)

PDFKonsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.pdf (853,62KB)

PDFw sprawie terminu czestotliwosci.pdf (102,42KB)
PDFw sprawie regulaminu utrzymania czystości.pdf (225,19KB)
PDFw sprawie określenia wzoru.pdf (243,17KB)
PDFw sprawie określenia szczegółowego spodbu.pdf (114,47KB)
PDFw sprawie wyboru metody.pdf (102,00KB) 

DOCWspólne posiedzenie Komisji Gosp. Kom. i Mieszk., Estetyki Gminy i Miasta, Gosp. Wod., Bezp. Publ., PPożarowej i Ochrony Środ. z Komisją ds. Budż., Fin. i Dz. Gosp., Rol., Leś., Gosp. Żywn., Gosp. Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (30,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (1,67MB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (23,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (21,00KB)

DOCVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (47,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (559,77KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (20,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (32,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (28,00KB)

DOCV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (49,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (1,11MB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (24,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (375,05KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (37,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (183,88KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (20,50KB)

DOCIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (47,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (948,30KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (27,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (337,90KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (22,00KB)

PDFprojekt uchwały.pdf (117,05KB)

DOCIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (47,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (308,83KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (32,00KB)

ZIPProjekt Budżetu 2015.zip (75,68KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (20,50KB)

ZIPProjekt Budżetu 2015.zip (75,68KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (21,50KB)

ZIPProjekt Budżetu 2015.zip (75,68KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (27,00KB)

ZIPProjekt Budżetu 2015.zip (75,68KB)

DOCII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (47,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (339,48KB)

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf (59,10KB)

PDFPorządek obrad.pdf (23,28KB)

DOCXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (30,50KB)

ZIPprojekt uchwał.zip (23,62KB)

DOCXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (32,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (75,44KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (32,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (21,33KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (25,00KB)

ZIPdobrodzień_gmina_wniosek cenowy_20141013.zip (30,37KB)

ZIPdobrodzień_wniosek cenowy_20141013.zip (35,89KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (23,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (47,71KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (25,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (21,33KB)

DOCXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (29,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (28,92KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (33,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (35,69KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (18,50KB)

DOCXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (26,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (28,00KB)

DOCXXXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (43,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (518,25KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (24,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (38,74KB)

DOCXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (27,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (118,80KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (22,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (17,50KB)

DOCXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (27,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (50,85KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (31,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (38,96KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (17,50KB)

DOCXXXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (26,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (775,19KB)

ZIPPlan Odnowy Bzinica.zip (17,35KB)

ZIPProgram opieki.zip (11,15KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (23,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (390,33KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (22,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (24,50KB)

ZIPprogram opieki.zip (10,57KB)

ZIPOdnowa wsi.zip (16,96KB)

DOCXXXI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (25,00KB)

ZIPProjekty uchwał XXXI Sesja RM.zip (385,35KB)

DOCXXX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (23,50KB)

ZIPProjekty uchwał XXX Sesji RM.zip (12,54KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (23,50KB)

DOCprojekt uchwały.doc (13,00KB)

PDFPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.pdf (59,51KB)

DOCXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (22,50KB)

ZIPprojekty uchwał XXIX Sesji.zip (125,39KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (19,50KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (54,75KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (23,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (77,79KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (17,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (22,50KB)

DOCXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (21,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (1,23MB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (18,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (462,13KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (16,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (22,50KB)

DOCprojekt uchwały.doc (19,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (20,00KB)

DOCXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (19,50KB)

ZIPProjekty uchwał na XXVI Sesję RM.zip (36,02KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (16,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (17,00KB)

DOCXXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (22,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (32,26KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (25,00KB)

ZIPProjekty uchwał.zip (14,98KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (15,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (19,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (16,00KB)

DOCXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (21,00KB)

ZIPprojekty uchwał sesja XXIV.zip (43,18KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (24,00KB)

DOCprojekt Uchwały.doc (22,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (20,50KB)

ZIPprojekty uchwał na komisję oświaty.zip (34,96KB)

DOCXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (21,00KB)

ZIPprojekty uchwał Sesja XXIII.zip (662,37KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (16,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (20,50KB)

             ZIPuchwały na komisję oświaty.zip (31,07KB)

DOCXXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc (20,50KB)

             ZIPUchwały na XXII Sesję RM.zip (55,39KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (24,50KB)

             ZIPProjekty uchwał posiedzenie komisji 2.zip (55,67KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (20,50KB)

              ZIPProjekty uchwał na posiedzenie komisji 1.zip (52,14KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 21.12.2012r.doc (21,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (29,43KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (15,00KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 30.11.2012 r.doc (19,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (490,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (22,00KB)

ZIPmateriały na posiedzenie komisji.zip (62,58KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (19,50KB)

ZIPmateriały na posiedzenie komisji.zip (210,88KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 30.10.2012 r.doc (31,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (206,20KB)

DOCWspólne posiedzenie Komisji.doc (23,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (18,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (14,00KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 19.09.2012 r.doc (19,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (19,32KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (16,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (19,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (14,00KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 18.06.2012 r.doc (19,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (540,85KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (17,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (16,00KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 21.05.2012 r.doc (16,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (14,50KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 26.04.2012 r.doc (19,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (471,20KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (19,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (21,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc (17,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (14,50KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 20.03.2012 r.doc (18,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (12,50MB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 23.02.2012 r.doc (17,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (150,31KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (17,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (16,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P.Pożarowej i Ochrony Środowiska.doc (15,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finans., Działaln. Gosp., Rolnictwa, Leśnictwa, Gosp. Żywn., Gosp. Gruntami, Współpr. z Zagr..doc (13,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (13,50KB)

DOCZawiadomienie o Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2011 roku.doc (13,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds.Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (14,50KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 29.12.2011 r..doc (18,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (4,97MB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 29 listopada 2011.doc (17,00KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (748,47KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P.Pożarowej i Ochrony Środowiska.doc (17,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P.Pożarowej i Ochrony Środowiska.doc (17,00KB)

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc (16,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc (12,50KB)

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc (16,00KB)

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 27 września 2011.doc (27,50KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (22,72KB)

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P.Pożarowej i Ochrony Środowiska.doc (13,00KB)