Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015

DOCXI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał XI Sesji RM.zip

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc

PDFProjekt uchwały.pdf

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

PDFprojekt uchwały.pdf

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

PDFProjekt budżetu 2016.pdf

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFProjekt budżetu 2016.pdf

DOCX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc

DOCIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał IX Sesji RM.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie komisji rewizyjej.doc

DOCPosiedzenie komisji gospodarczej.doc

       ZIPstawki podatków i opłat 2016.zip

DOCVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał VIII Sesji RM.zip.zip

PDFVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf

ZIPProjekty uchwał VII Sesji RM.zip

PDFKonsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.pdf

PDFw sprawie terminu czestotliwosci.pdf
PDFw sprawie regulaminu utrzymania czystości.pdf
PDFw sprawie określenia wzoru.pdf
PDFw sprawie określenia szczegółowego spodbu.pdf
PDFw sprawie wyboru metody.pdf 

DOCWspólne posiedzenie Komisji Gosp. Kom. i Mieszk., Estetyki Gminy i Miasta, Gosp. Wod., Bezp. Publ., PPożarowej i Ochrony Środ. z Komisją ds. Budż., Fin. i Dz. Gosp., Rol., Leś., Gosp. Żywn., Gosp. Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

PDFprojekt uchwały.pdf

DOCIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPProjekt Budżetu 2015.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

ZIPProjekt Budżetu 2015.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPProjekt Budżetu 2015.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

ZIPProjekt Budżetu 2015.zip

DOCII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf

PDFPorządek obrad.pdf

DOCXXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekt uchwał.zip

DOCXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

ZIPdobrodzień_gmina_wniosek cenowy_20141013.zip

ZIPdobrodzień_wniosek cenowy_20141013.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCXXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCXXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCXXXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCXXXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

ZIPPlan Odnowy Bzinica.zip

ZIPProgram opieki.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPprogram opieki.zip

ZIPOdnowa wsi.zip

DOCXXXI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał XXXI Sesja RM.zip

DOCXXX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał XXX Sesji RM.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCprojekt uchwały.doc

PDFPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.pdf

DOCXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał XXIX Sesji.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCprojekt uchwały.doc

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPProjekty uchwał na XXVI Sesję RM.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

DOCXXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPProjekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCXXIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał sesja XXIV.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCprojekt Uchwały.doc

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

ZIPprojekty uchwał na komisję oświaty.zip

DOCXXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

ZIPprojekty uchwał Sesja XXIII.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

             ZIPuchwały na komisję oświaty.zip

DOCXXII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.doc

             ZIPUchwały na XXII Sesję RM.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

             ZIPProjekty uchwał posiedzenie komisji 2.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

              ZIPProjekty uchwał na posiedzenie komisji 1.zip

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 21.12.2012r.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 30.11.2012 r.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

ZIPmateriały na posiedzenie komisji.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

ZIPmateriały na posiedzenie komisji.zip

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 30.10.2012 r.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCWspólne posiedzenie Komisji.doc

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 19.09.2012 r.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 18.06.2012 r.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 21.05.2012 r.doc

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 26.04.2012 r.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, PPożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 20.03.2012 r.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 23.02.2012 r.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P.Pożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finans., Działaln. Gosp., Rolnictwa, Leśnictwa, Gosp. Żywn., Gosp. Gruntami, Współpr. z Zagr..doc

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCZawiadomienie o Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2011 roku.doc

DOCPosiedzenie Komisji ds.Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 29.12.2011 r..doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 29 listopada 2011.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P.Pożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P.Pożarowej i Ochrony Środowiska.doc

DOCPosiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.doc

DOCPosiedzenie Komisji Rewizyjnej.doc

DOCPosiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.doc

DOCZawiadomienie o Sesji RM w dniu 27 września 2011.doc

ZIPprojekty uchwał.zip

DOCPosiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P.Pożarowej i Ochrony Środowiska.doc

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-01-2016
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  14-01-2016 13:15
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  14-01-2016 13:20
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2224
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl