Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2016

PDFZarządzenie Nr S.0050.151.2016.pdf (298,30KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany sposobu nadawania numerów inwentarzowych w celu usystematyzowania ewidencji środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.150.2016.pdf (850,23KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia

PDFZarządzenie Nr S.0050.149.2016.pdf (921,83KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2016.pdf (700,07KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2016.pdf (246,51KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do Burmistrza Dobrodzienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.146.2016.pdf (808,75KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad i trybu planowania w budżecie Gminy Dobrodzień dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, przekazywania dotacji oraz ich rozliczania

PDFZarządzenie Nr S.0050.145.2016.pdf (329,25KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.144.2016.pdf (315,81KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2016r. oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

PDFZarządzenie Nr S.0050.143.2016.pdf (993,16KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr S.0050.172.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

PDFZarządzenie Nr S.0050.142.2016.pdf (27,27KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie Plac Wolności w Dobrodzieniu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.141.2016.pdf (787,27KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia sposobu numeracji faktur wystawianych w imieniu Gminy Dobrodzień w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, jednostkach budżetowych Gminy Dobrodzień i samorządowym zakładzie budżetowym

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2016.pdf (277,86KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2016.pdf (347,16KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.138.2016.pdf (790,60KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2016 roku  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2016.pdf (287,94KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.136.2016.pdf (29,39KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2016.pdf (265,01KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.134.2016.pdf (1,04MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2016.pdf (300,51KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Dobrodzień

ODTZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.133.2016.odt (19,43KB)

ODTZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr S.0050.133.2016.odt (28,52KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2016.pdf (321,03KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.131.2016.pdf (436,90KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.130.2016.pdf (767,33KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.129.2016.pdf (63,98KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.128.2016.pdf (87,02KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.127.2016.pdf (659,45KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.126.2016.pdf (1,15MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dobrodzień i jej jednostkach oraz zakładzie budżetowym

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2016.pdf (1,13MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.124.2016.pdf (29,20KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.123.2016.pdf (1,37MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2016.pdf (1,02MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.121.2016.pdf (923,07KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.120.2016.pdf (1,34MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.119.2016.pdf (134,85KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach OSP Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.118.2016.pdf (469,50KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu decyzyjnego z zakresu obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2016.pdf (962,82KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2016.pdf (802,18KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.115.2016.pdf (858,42KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2016.pdf (942,49KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2016.pdf (1 017,09KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.112.2016.pdf (1 001,61KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr S.0050.172.2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

PDFZarządzenie Nr S.0050.111.2016.pdf (265,73KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.110.2016.pdf (311,91KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2016.pdf (1,39MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.108.2016.pdf (1,19MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2016.pdf (78,26KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 października 2016 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.106.2016.pdf (509,02KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.105.2016.pdf (214,01KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności

PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2016.pdf (284,81KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu "Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2016.pdf (267,60KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.102.2016.pdf (326,75KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2016.pdf (301,48KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego, szkolenia przeciwpożarowego oraz skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.101.2016.pdf (1,07MB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.100.2016.pdf (303,41KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2016.pdf (1 011,71KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.98.2016.pdf (273,04KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanego gminnego budynku w Myślinie przy ulicy Przejazdowej 2 celem zwiększenia wartości do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25

PDFZarządzenie Nr S.0050.97.2016.pdf (35,70KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.96.2016.pdf (1,23MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2016.pdf (327,72KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 września 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.94.2016.pdf (994,22KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.93.2016.pdf (1,13MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.92.2016.pdf (219,59KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.91.2016.pdf (947,92KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.90.2016.pdf (1,00MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.89.2016.pdf (932,35KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2016.pdf (449,41KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.87.2016.pdf (640,73KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2016.pdf (296,03KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.85.2016.pdf (331,03KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2016.pdf (877,67KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.83.2016.pdf (1 008,11KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.82.2016.pdf (384,91KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.81.2016.pdf (379,05KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2016.pdf (814,96KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.79.2016.pdf (770,54KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2016.pdf (643,13KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.77.2016.pdf (505,78KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.76.2016.pdf (269,34KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

PDFZarządzenie Nr S.0050.75.2016.pdf (1,21MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2016.pdf (1,11MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.73.2016.pdf (225,89KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.72.2016.pdf (349,64KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr S.0050.21.2016 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.71.2016.pdf (1,39MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.70.2016.pdf (292,03KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2016.pdf (186,19KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2016.pdf (554,90KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.67.2016.pdf (226,82KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.66.2016.pdf (142,94KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie udziału w "Regionalnym Ćwiczeniu Obronnym - 2016"

PDFZarządzenie Nr S.0050.65.2016.pdf (80,69KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.64.2016.pdf (130,88KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.63.2016.pdf (195,51KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie aktualizacji i wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2016.pdf (813,87KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2016.pdf (1,10MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.60.2016.pdf (346,38KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła II w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.59.2016.pdf (139,30KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie uchylenia przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2016.pdf (256,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

PDFZarządzenie Nr S.0050.57.2016.pdf (969,95KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.56.2016.pdf (847,55KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.55.2016.pdf (914,25KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.54.2016.pdf (300,95KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do umowy zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2016.pdf (427,74KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.52.2016.pdf (621,99KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.51.2016.pdf (945,13KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2016.pdf (787,06KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2016.pdf (813,29KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2016.pdf (464,68KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2016.pdf (357,81KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

ODTZarządzenie Nr S.0050.46.2016..odt (27,98KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.45.2016.pdf (1,05MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.44.2016.pdf (272,65KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie planu wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016 - 2018

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2016.pdf (340,88KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2016.pdf (274,15KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok

ODTZarządzenie Nr S.0050.41.2016.odt (27,81KB) Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w Gminie Dobrodzień

ODTZarządzenie Nr S.0050.40.2016.odt (17,60KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalania wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych, funkcjonujących na terenie Gminy Dobrodzień, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej

ODTZarządzenie Nr S.0050.39.2016.odt (43,46KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.38.2016.doc (16,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.37.2016.doc (15,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.36.2016.doc (18,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.35.2016.doc (15,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.34.2016.pdf (331,98KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2016.pdf (593,97KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.32.2016.pdf (108,72KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.31.2016.pdf (83,33KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2013r. (Dz. U. z 2015r., poz. 114 z późn. zm.)

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2016.pdf (81,74KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.29.2016.pdf (475,04KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2016.pdf (1,25MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2016.pdf (172,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia gminnych konkursów

PDFZarządzenie Nr S.0050.26.2016.pdf (548,91KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.25.2016.pdf (232,30KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.24.2016.pdf (450,88KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

DOCZarządzenie Nr S.0050.23.2016.doc (16,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.22.2016.pdf (253,91KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

DOCZarządzenie Nr S.0050.21.2016.doc (18,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.20.2016.doc (19,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2016 roku

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.20.2016.doc (98,50KB)

ODTZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.20.2016.odt (37,87KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.19.2016.pdf (490,56KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.18.2016.pdf (638,72KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2016.pdf (540,41KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2016.pdf (317,93KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCXZarządzenie Nr S.0050.15.2016.docx (11,18KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2016 roku na terenie Gminy Dobrodzień

DOCXZarządzenie Nr S.0050.14.2016.docx (8,64KB) Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2016

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.14.2016.doc (42,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.14.2016.doc (89,00KB)

ODTZarządzenie Nr S.0050.13.2016.odt (26,84KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Dobrodzień oraz organizacji rozplakatowywania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2016.pdf (560,31KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2016.pdf (659,66KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.10.2016.pdf (1,25MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego a także klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

ODTZarządzenie Nr S.0050.9.2016.odt (44,06KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.8.2016.pdf (371,18KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.7.2016.pdf (989,20KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego budżetu na 2016 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.6.2016.pdf (740,05KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.5.2016.doc (38,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

ODTZarządzenie Nr S.0050.4.2016.odt (43,05KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.3.2016.doc (31,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum prowadzonego przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

ODTZarządzenie Nr S.0050.2.2016.odt (19,30KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.1.2016.pdf (12,76MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok