Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. kontroli  należy:
    1. Opracowywanie planów kontroli jednostek organizacyjnych gminy, kontroli wewnętrznych w ramach urzędu, kontroli prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy.
    2. Prowadzenie kontroli finansowych kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w gminnych jednostkach organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i celowości działania.
    3. Sporządzanie protokołów zawierających wyniki kontroli oraz przedkładanie ich Burmistrzowi.
    4. Prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy udzielonych jednostkom nie będących jego jednostkami organizacyjnymi.
    5. Przeprowadzanie kontroli z realizacji wniosków pokontrolnych oraz przedkładanie Burmistrzowi protokołów z w/w kontroli.
    6. Wykonanie kontroli wewnętrznej w urzędzie na zlecenie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk (w tym stanowisk samodzielnych).
    7. Wykonanie czynności z zakresu zadań kontroli zarządczej.
    8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor
Sonia Moj-Rudzińska
tel. 34 3575100 w.42
email: