Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. kontroli

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KONTROLI

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. kontroli  należy:

  1. Opracowywanie planów kontroli jednostek organizacyjnych gminy, kontroli wewnętrznych w ramach urzędu, kontroli prawidłowości rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy.
  2. Prowadzenie kontroli finansowych kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w gminnych jednostkach organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i celowości działania.
  3. Sporządzanie protokołów zawierających wyniki kontroli oraz przedkładanie ich Burmistrzowi.
  4. Prowadzenie planowych i doraźnych kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy udzielonych jednostkom nie będących jego jednostkami organizacyjnymi.
  5. Przeprowadzanie kontroli z realizacji wniosków pokontrolnych oraz przedkładanie Burmistrzowi protokołów z w/w kontroli.
  6. Wykonanie kontroli wewnętrznej w urzędzie na zlecenie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych).
  7. Wykonanie czynności z zakresu zadań kontroli zarządczej.
  8. Prowadzenie procedury związanej z audytem wewnętrznym w gminne Dobrodzień.
  9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor
Sonia Moj-Rudzińska
tel. 34 3575100 w.42
email: