Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. bhp należy:
    1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
    2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy.
    3. Prowadzenie spraw powypadkowych, rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
    4. Przeprowadzanie szkoleń bhp (wstępnych, ogólnych i okresowych) z pracownikami urzędu oraz szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach posiadanych kompetencji.
    5. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej bhp i ppoż.
    6. Współpraca z instytucjami, służbami i strażami w zakresie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej.
    7. Realizowanie zadań nałożonych przez zwierzchnie służby ochrony przeciwpożarowej.
    8. Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli pomieszczeń urzędu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz opracowanie wniosków dla Burmistrza w tym zakresie.
    9.  Uczestniczenie w pracach komisji pożarowo-technicznej.
    10. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem dróg komunikacyjnych służących celom ewakuacji, ich oznakowaniem.
    11. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia, stanem sprawności technicznej i konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.
    12. Opracowywanie i uaktualnianie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Urzędu.
    13. Nadzór nad terminowością wykonywanych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku Urzędu.