Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. bhp należy:
    1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.
    2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy.
    3. Prowadzenie spraw powypadkowych, rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
    4. Przeprowadzanie szkoleń bhp (wstępnych, ogólnych i okresowych) z pracownikami urzędu oraz szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach posiadanych kompetencji.
    5. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej bhp i ppoż.
    6. Współpraca z instytucjami, służbami i strażami w zakresie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej.
    7. Realizowanie zadań nałożonych przez zwierzchnie służby ochrony przeciwpożarowej.
    8. Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli pomieszczeń urzędu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz opracowanie wniosków dla Burmistrza w tym zakresie.
    9.  Uczestniczenie w pracach komisji pożarowo-technicznej.
    10. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem dróg komunikacyjnych służących celom ewakuacji, ich oznakowaniem.
    11. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia, stanem sprawności technicznej i konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.
    12. Opracowywanie i uaktualnianie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Urzędu.
    13. Nadzór nad terminowością wykonywanych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku Urzędu.

Inspektor
Andrzej Gawłowski
tel. 34 3575100 w.47
email:

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 15:22
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 13:44
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 5704
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl