Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2015 rok

 • PDFUchwała Nr XI 113 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego

 

 • PDFUchwała Nr XI 107 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji

 

 • PDFUchwała Nr X 99 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego

 

 • PDFUchwała Nr X 98 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr X 97 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IX 92 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

 • PDFUchwała Nr IX 91 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IX 90 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IX 89 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VIII 78 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

 

 • PDFUchwała Nr VIII 76 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VII 68 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

 

 • PDFUchwała Nr VII 67 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - uchylona Uchwałą Nr XXIV 217 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

 

 • PDFUchwała Nr VII 66 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - uchylona Uchwałą Nr XXIV 216 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

 

 • PDFUchwała Nr VII 65 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchylona Uchwałą Nr XXIV 215 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

 

 • PDFUchwała Nr VII 64 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchylona Uchwałą Nr XXIV 214 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

 

 • PDFUchwała Nr VII 63 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień - uchylona Uchwałą Nr XXIV 213 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

 

 • PDFUchwała Nr VII 61 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr V 41 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku

 

 • PDFUchwała Nr V 38 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu

 

 • PDFUchwała Nr V 36 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Stawy Pluderskie nr 2 i 3"

 

 • PDFUchwała Nr IV 24 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

 • PDFUchwała Nr IV 23 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Stawy Pluderskie nr 2 i 3” - ZMIENIONA W CZĘŚCI §2 PKT 4 I 9, UCHYLONY §2 PKT 12

 

 • PDFUchwała Nr IV 22 2015.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień