Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje


Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia wysokości opłaty za przeprowadzenie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii 


Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej nr 460 


Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 


Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2024 


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 


Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/230/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Opolskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim 


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu 


Informacja o przeprowadzonej konsultacji

w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 z dnia 03.11.2022 roku


Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2023


Ogłoszenie konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok


Informacja o przeprowadzonej konsultacji

w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 z dnia 28.10.2021 roku


Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2022


Informacja o przeprowadzonej konsultacji

w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 z dnia  13.11.2020 roku


Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2021


DOCOgłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023.doc (25,50KB)

ZIPzałączniki.zip (8,44MB)


PDFInformacja o przeprowadzonej konsultacji w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf (183,64KB) z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


PDFOgłoszenie konsultacji projektu uchwały.pdf (77,04KB)


PDFInformacja o przeprowadzonej konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf (169,55KB)


PDFOgłoszenie konsultacji projektu programu współpracy na rok 2020.pdf (965,16KB)


PDFInformacja o przeprowadzonej konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf (90,56KB)


PDFOgłoszenie konsultacji projektu programu współpracy na rok 2019.pdf (105,01KB)


PDFProjekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019.pdf (91,82KB)


PDFInformacja o przeprowadzonej konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf (128,72KB)


DOCProjekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.doc (68,50KB)


DOCXRozp. MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.docx (8,48KB)

DOCXRozporządzenie - Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.docx (59,13KB)

DOCXUzasadnienie do rozporządzenia wzory.docx (31,66KB)

DOCXZałacznik-1 oferta.docx (62,23KB)

DOCXZałącznik-2 oferta regranting.docx (85,37KB)

DOCXZałącznik-3 umowa.docx (69,30KB)

DOCXZałącznik-4 umowa regranting.docx (67,85KB)

DOCXZałącznik-5 sprawozdanie.docx (65,76KB)

DOCXZałącznik-6 sprawozdanie regranting.docx (69,09KB)


DOCInformacja o przeprowadzonej konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.doc (30,00KB)


PDFProjekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.pdf (241,00KB)


DOCRozporządz. Ministra w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.doc (23,00KB)

DOCformularz_oferta.doc (88,00KB)

DOCformularz_sprawozdanie.doc (80,00KB)


DOCInformacja o przeprowadzonej konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.doc (29,50KB)


PDFPprojekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.pdf (218,22KB)