Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACJI OSP

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. organizacji OSP należą sprawy:
    1. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy.
    2. Zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń i sprzętu zapewniającego funkcjonowanie tych jednostek.
    3. Zapewnienie na terenie Gminy zasobów wody do gaszenia pożarów.
    4. Prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie Gminy oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek.
    5. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym jednostkom OSP.
    6. Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia jednostkom ochotniczym straży pożarnych:
    1) środków alarmowania i łączności;
    2) pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania oraz materiałów niezbędnych do konserwacji, eksploatacji i naprawy;
    3) środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń.
    7. Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia na terenie Gminy zasobów wody do gaszenia pożarów.
    8. Współdziałanie z odpowiednimi stanowiskami pracy Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie remontów strażnic i zbiorników wodnych.
    9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową  OSP.
    10. Prowadzenie rejestracji terenowych OSP.
    11. Rozliczanie godzin pożarowych Członków OSP biorących udział w akcji gaśniczej.
    12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Podinspektor
Nikol Czaja
tel. 34 3575100 w.47
email: