Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACJI OSP

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. organizacji OSP należą sprawy:

 1. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy.
 2. Pomoc w zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń i sprzętu zapewniającego funkcjonowanie tych jednostek.
 3. Prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie Gminy oraz pojazdów pożarniczych.
 4. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym jednostkom OSP.
 5. Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia jednostkom ochotniczym straży pożarnych:
 1. środków alarmowania i łączności;
 2. pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania oraz materiałów niezbędnych do konserwacji, eksploatacji i naprawy;
 3. środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń;
 4. zasobów wody do gaszenie pożarów.
 1. Weryfikowanie wniosków  OSP o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach oraz przekazanie do realizacji.
 2. Współdziałanie z odpowiednimi stanowiskami pracy Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie remontów strażnic.
 3. Udział w prowadzonych okresowych inwentaryzacjach sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa i opału w jednostkach OSP.
 4. Planowanie budżetu  OSP.
 5. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Oleśnie oraz z Oddziałami Związku OSP RP.
 6.  Obsługa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP oraz sprawozdań internetowych OSP.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Podinspektor
Tomasz Schneider
tel. 34 3575100 w.47
email: