Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACJI OSP

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. organizacji OSP należą sprawy:
    1. Nadzór nad ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy.
    2. Zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń i sprzętu zapewniającego funkcjonowanie tych jednostek.
    3. Zapewnienie na terenie Gminy zasobów wody do gaszenia pożarów.
    4. Prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie Gminy oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek.
    5. Nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym jednostkom OSP.
    6. Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia jednostkom ochotniczym straży pożarnych:
    1) środków alarmowania i łączności;
    2) pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu, urządzeń przeciwpożarowych, odzieży specjalnej i umundurowania oraz materiałów niezbędnych do konserwacji, eksploatacji i naprawy;
    3) środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń.
    7. Zgłaszanie organom Gminy potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie zapewnienia na terenie Gminy zasobów wody do gaszenia pożarów.
    8. Współdziałanie z odpowiednimi stanowiskami pracy Urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie remontów strażnic i zbiorników wodnych.
    9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową  OSP.
    10. Prowadzenie rejestracji terenowych OSP.
    11. Rozliczanie godzin pożarowych Członków OSP biorących udział w akcji gaśniczej.
    12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor
Piotr Więdłocha
tel. 34 3575100 w.49
email:

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 15:13
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 13:38
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 5075
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl