Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa

Strona archiwalna

 

 
  • Samodzielne stanowisko do spraw budownictwa

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw budownictwa należą sprawy:

1.Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.

2.Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3.Wydawanie bądź opiniowanie wskazań lokalizacyjnych.

4.Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5.Określanie zespołu dawnej zabudowy.

6.Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

7.Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

8.Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

9.Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny.

10.Prowadzenie spraw z zakresu podziału, scalania, rozgraniczania i wymiany nieruchomości.

11.Przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy, celem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy.

12.Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

13.Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

14.Dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza .

 

Inspektor Ewald Zajonc Tel. 34 3575 100 wew.26

email: