Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł.

PDFGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF
 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:                                                                                                                                                       

ODTZałącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.odt

ODTZałącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1.odt

ODTZałącznik nr 3 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPIT. albo INF. O BRAKU PRZYN. WYKONAWCY DO GRUPY KAPIT..odt

ODTZałącznik nr 4 - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ.odt

PDFZałącznik nr 5 - Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.PDF

PDFZałącznik nr 6 - Oświadczenie o nie zaleganiu opłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym.PDF

PDFZałącznik nr 7 - POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT.PDF

PDFZałącznik nr 8 - Rb-27S za okres spr. od początku roku do dnia 31.03.2015 r..pdf                                                                                                                                                              

PDFZałącznik nr 9 - Rb-27S za okres spr. od początku roku do dnia 31.12.2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 10 - Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r..pdf

PDFZałącznik nr 11 - Rb-28S za okres spr. od początku roku do dnia 31.03.2015 r..pdf

PDFZałącznik nr 12 - Rb-28S za okres spr. od początku roku do dnia 31.12.2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 13 - Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r..pdf

PDFZałącznik nr 14 - Rb-N wg stanu na koniec I kwartału 2015 r..pdf                                                                                                                   

PDFZałącznik nr 15 - Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 16 - Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r..pdf

PDFZałącznik nr 17 - Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.03.2015 r..pdf

PDFZałącznik nr 18 - Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 19 - Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r..pdf

PDFZałącznik nr 20 - Rb-PDP od początku roku do dnia 31.12.2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 21 - Rb-PDP na koniec 2013 r..pdf

PDFZałącznik nr 22 - Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2015 r..pdf

PDFZałącznik nr 23 - Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 24 - Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r..pdf

PDFZałącznik nr 25 - Uchwała nr 18_2015.PDF

PDFZałącznik nr 26 - Uchwała Nr 294_2015.PDF

PDFZałącznik nr 27 - Uchwała Nr 137_2015.PDF

PDFZałącznik nr 28 - Uchwała Nr 115_2014.PDF

PDFZałącznik nr 29 - Uchwała Nr 229_2015.PDF

PDFZałącznik nr 30 - Uchwała nr 569_2014.PDF

PDFZałącznik nr 31 - Uchwała Nr 191_2015.PDF

PDFZałącznik nr 32 - Uchwała nr 571_2014.PDF

PDFZałącznik nr 33 - UCHWAŁA NR III_19_2014.pdf

PDFZałącznik nr 34 - Uchwała Nr V_43_2015.PDF

PDFZałącznik nr 35 - Uchwała Nr VII_71_2015.PDF

PDFZałącznik nr 36 - Uchwała Nr VII_73_2015.pdf

PDFZałącznik nr 37 - Uchwała Nr V_48_2015.PDF

PDFZałącznik nr 38 - ZAŚWIADCZENIE dot. wyboru BURMISTRZA DOBRODZIENIA.PDF

PDFZałącznik nr 39 - ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON.PDF

PDFZałącznik nr 40 - Zobowiązania finansowe gminy Dobrodzień (stan aktualny na dzień 30.06.2015 r.).PDF

              PDFWyjaśnienia treści SIWZ.PDF

              PDFZmiana treści SIWZ.PDF
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-07-2015
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  23-07-2015 18:05
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  31-07-2015 08:56
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2577
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl