Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. handlu

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. HANDLU

Do samodzielnego stanowiska ds. handlu i usług należy:

 1. Potwierdzenie procedury wpisu oraz zmian dotyczących działalności gospodarczych do CEIDG.
 2. Weryfikacja wniosku, przekształcenie na formę elektroniczną i przesłanie do CEIDG.
 3. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji gminnej działalności gospodarczej.
 4. Realizacja uchwał Rady w sprawie miejsc usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. Wydawanie decyzji o cofaniu i wygaszaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 8. Prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń.
 9. Wydawanie zezwoleń i wypisów z zezwoleń na transport drogowy osób na terenie Gminy.
 10. Wydawanie licencji na taksówkę.
 11. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych, gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 12. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenia do ewidencji gospodarstw agroturystycznych, pól biwakowych  i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.
 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 14. Opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 15. Przygotowanie wszystkich procedur konkursowych dotyczących pożytku publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą pożytku publicznego i wolontariacie oraz z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego.
 16. Prowadzeniem spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor
Irena Kurtz
tel. 34 3575100 w.37
email: