Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. handlu

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. HANDLU

Do samodzielnego stanowiska ds. handlu i usług należy:
    1. Potwierdzenie procedury wpisu oraz zmian dotyczących działalności gospodarczych do CEIDG.
    2. Weryfikacja wniosku, przekształcenie na formę elektroniczną i przesłanie do CEIDG.
    3. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji gminnej działalności gospodarczej.
    4. Realizacja uchwał Rady w sprawie miejsc usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
    5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    6. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
    7. Wydawanie decyzji o cofaniu i wygaszaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
    8. Prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń.
    9. Wydawanie zezwoleń i wypisów z zezwoleń na transport drogowy osób na terenie Gminy.
    10. Wydawanie licencji na taksówkę.
    11. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych, gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
    12. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenia do ewidencji gospodarstw agroturystycznych, pól biwakowych  i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.
    13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
    14. Opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
    15. Przygotowanie wszystkich procedur konkursowych dotyczących pożytku publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą pożytku publicznego i wolontariacie oraz z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego.
    16. Prowadzeniem spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
    17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor
Irena Kurtz
tel. 34 3575100 w.37
email: