Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona archiwalna

 

 
 • Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa

Do samodzielnego stanowiska do spraw rolnictwa i leśnictwa należą sprawy:

1.Zatwierdzanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w sferach ochronnych.

2.Wydawanie zaświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego.

3.Postępowanie z bezdomnymi zwierzętami.

4.Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi.

5.Sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne.

6.Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą.

7.Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami.

8.Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

9.Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.

10.Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zakazie uprawy maku i wydawanie zezwoleń na uprawę konopi.

11.Gospodarka łowiecka.

12.Zgłaszanie przypadków chorób zakaźnych u zwierząt.

13.Sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

14.Przygotowywanie wyborów do Izby Rolniczej.

15.Realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowych Funduszy Gwarancyjnych i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunalnych polegających na:

1) obowiązkowym sprawdzeniu zawarcia przez rolników umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych położonych na terenie Gminy.

16.Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

17.Program Odnowy Wsi.

18.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

Inspektor Małgorzata Kostyra tel. 34 35 75 100 w.25

email: 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:55
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  30-08-2016 14:12
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4898
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl