Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

URZĄD STANU CYWILNEGO

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

 1. Rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Sporządzania aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.
 3. Wykonywania czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego.
 4. Wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
 5. Migracji aktów do rejestru stanu cywilnego.
 6. Przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 7. Przekazywania ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego do Archiwum Państwowego.
 8. Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń.
 9. Rejestracji danych w rejestrze PESEL z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 10. Sporządzania wzmianek dodatkowych i przypisków w  aktach stanu cywilnego.
 11. Realizacji zleceń przekazywanych przez innych kierowników urzędu stanu cywilnego, organy gminy oraz wysyłanie zleceń do właściwych organów.
 12. Wydawania decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 13. Wydawania decyzji dotyczących zmiany imienia i  nazwiska.
 14. Wykonywania zadań wynikających z Konkordatu.
 15. Wykonywania obowiązków statystycznych dotyczących urodzeń, małżeństw
  i zgonów.
 16. Organizacji uroczystości jubileuszowych dla małżonków obchodzących jubileusz
  50-lecia  Pożycia Małżeńskiego oraz rocznic urodzinowych.
 17. Prowadzenia bieżącej korespondencji krajowej i konsularnej.
 18. Wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Kalisz
tel. 34 3575100 w.40
email: