Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD STANU CYWILNEGO

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
    1. Rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
    2. Sporządzania aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.
    3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
    4. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
    5. Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych stanu cywilnego do Archiwum Państwowego.
    6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
    7. Rejestracja danych w rejestrze PESEL z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
    8. Realizacja zleceń przekazywanych przez innych kierowników urzędu stanu cywilnego, organy gminy oraz wysyłanie zleceń do właściwych organów.
    9. Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
    10. Wydawanie decyzji dotyczących zmiany imienia i  nazwiska.
    11. Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
    12. Organizacja uroczystości jubileuszowych dla małżonków obchodzących jubileusz 50-lecia  Pożycia Małżeńskiego oraz rocznic urodzinowych.
    13. Prowadzenie bieżącej korespondencji krajowej i konsularnej.
    14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Kalisz
tel. 34 3575100 w.40
email:

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:52
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 12:25
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 6398
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl