Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Dobrodzień
 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobrodzień, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

  1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
  2.  Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzi

Sekretarz Gminy Dobrodzień

Sposób udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Rejestr Instytucji Kultury

1. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu w Dobrodzieniu

2. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

3. Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

 

PDFUchwała Nr XII 98 2019.pdf (199,73KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

PDFBurmistrz Dobrodzienia podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu.pdf (483,05KB)

Uchwała Nr XVI 141 2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu nr XII/98/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

Uchwała Nr XVI 142 2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR XXIV/207/ 2020 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Burmistrz Dobrodzienia podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Dobrodzieniu