Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARBNIK

Do zadań Skarbnika należy:
    1. Przygotowanie projektu  uchwały budżetowej Gminy wraz z częścią opisową.
    2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
    3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu i informowanie o jego przebiegu.
    4. Sporządzenie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz zmian uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
    5. Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do powstania zobowiązań finansowych.
    6. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie obowiązków i kompetencji Skarbnika.
    7. Nadzór nad prawidłowością udzielania pomocy przedsiębiorcom.
    8. Opracowanie i przekładanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy.
    9. Opracowanie planu wykonawczego budżetu.
    10. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych.
    11. Przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za dany rok.
    12. Aktualizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków.
    13. Współpraca z RIO, bankami i Urzędami Skarbowymi.
    14. Wykonanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Burmistrza.

Skarbnik Gminy
Gabriela Gaś
tel. 34 3575100 w.43
email:

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:32
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 11:22
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 5125
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl