Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku remizy OSP w Bzinicy Starej.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF
 

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt - FORMULARZ OFERTOWY

ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia

ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ODTZałącznik nr 5 do SIWZ.odt - CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7 do SIWZ - ZIPKosztorysy ślepe.zip

Załącznik nr 8 do SIWZ - ZIPPROJEKT BUDYNKU REMIZY OSP.zip

Załącznik nr 9 do SIWZ - PDFprojekt wewnętrznej instalacji elektrycznej.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - JPEGMaszt sygnalizacyjny do Remizy OSP (Nr rys. 1).jpeg

Załącznik nr 11 do SIWZ - ZIPProjekt branżowy wewnętrznych instalacji sanitarnych.zip

Załącznik nr 12 do SIWZ - ZIPPROJEKT KONSTRUKCYJNY WIĘŹBY DACHOWEJ.zip

Załącznik nr 13 do SIWZ - ZIPProjekt budowlany przyłącza wodociągowego.zip

Załącznik nr 14 do SIWZ - PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf

Załącznik nr 15 do SIWZ - JPEGOŚWIADCZENIE Projektanta.jpeg
 

            PDFWyjaśnienia treści SIWZ.PDF
            PDFZmiana treści SIWZ.PDF

            Załącznik nr 16 do SIWZ - JPEGZESTAWIENIE STOLARKI dla budynku Remizy OSP.jpeg
            Załącznik nr 17 do SIWZ - JPEGELEWACJE.jpeg

            PDFWyjaśnienia treści SIWZ.PDF
 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2015
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  11-03-2015 14:35
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  24-03-2015 14:45
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 6241
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl