Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności :

  1. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
  2. W porozumieniu z Sekretarzem przygotowywanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności bezpośrednio podległych mu pracowników.
  3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Zastępcy  Burmistrza.
  4. Prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw Gminy z zakresu gospodarki komunalnej, gruntami, mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz rolnictwa i leśnictwa.
  5. Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
  6. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
Michał Tul
tel. 34 3575100
email: