Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności :
    1. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
    2. W porozumieniu z Sekretarzem przygotowywanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności bezpośrednio podległych mu pracowników.
    3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Zastępcy  Burmistrza.
    4. Prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw Gminy z zakresu gospodarki komunalnej, gruntami, mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz rolnictwa i leśnictwa.
    5. Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
    6. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Zastępca Burmistrza Dobrodzienia
Michał Tul
tel. 34 3575100
email:

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:27
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 11:05
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4908
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl