Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej 2015

PDFUchwała Nr XI 113 2015.pdf (12,44MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego

PDFUchwała Nr XI 112 2015.pdf (208,32KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XI 111 2015.pdf (95,74KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu na 2015 roku

PDFUchwała Nr XI 110 2015.pdf (347,66KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr XI 109 2015.pdf (172,89KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

PDFUchwała Nr XI 108 2015.pdf (180,40KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

PDFUchwała Nr XI 107 2015.pdf (406,19KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji

PDFUchwała Nr XI 106 2015.pdf (42,42KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Dobrodzień na lata 2016 - 2025

PDFZałącznik do Uchwały Nr XI 106 2015.pdf (788,97KB)

PDFUchwała Nr XI 105 2015.pdf (207,73KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

PDFUchwała Nr XI 104 2015.pdf (185,54KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

PDFUchwała Nr XI 103 2015.pdf (192,91KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XI 102 2015.pdf (1,00MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na rok 2016

PDFUchwała Nr X 101 2015.pdf (178,50KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr X 100 2015.pdf (96,54KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r

PDFUchwała Nr X 99 2015.pdf (18,68MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego

PDFUchwała Nr X 98 2015.pdf (97,32KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr X 97 2015.pdf (94,00KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr IX 96 2015.pdf (177,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr IX 95 2015.pdf (103,25KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

PDFUchwała Nr IX 94 2015.pdf (92,16KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

PDFUchwała Nr IX 93 2015.pdf (92,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie wykonania oświetlenia wyspy zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej

PDFUchwała Nr IX 92 2015.pdf (93,09KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

PDFUchwała Nr IX 91 2015.pdf (94,34KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr IX 90 2015.pdf (105,43KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr IX 89 2015.pdf (95,28KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr IX 88 2015.pdf (195,29KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr IX 87 2015.pdf (211,75KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

PDFUchwała Nr IX 86 2015.pdf (211,45KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

PDFUchwała Nr IX 85 2015.pdf (183,54KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu ich przyznawania

PDFUchwała Nr IX 84 2015.pdf (93,93KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr IX 83 2015.pdf (94,18KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Dobrodzień

PDFUchwała Nr IX 82 2015.pdf (87,96KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru ławnika

PDFUchwała Nr VIII 81 2015.pdf (177,69KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr VIII 80 2015.pdf (111,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r

PDFUchwała Nr VIII 79 2015.pdf (92,79KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

PDFUchwała Nr VIII 78 2015.pdf (5,74MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr VIII 77 2015.pdf (96,20KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

PDFUchwała Nr VIII 76 2015.pdf (97,69KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/382/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr VIII 75 2015.pdf (156,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne

PDFUchwała Nr VII 74 2015.pdf (42,45KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „Przebudowa DP nr 1952 O w m. Rzędowice”

PDFUchwała Nr VII 73 2015.pdf (177,57KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr VII 72 2015.pdf (105,74KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

PDFUchwała Nr VII 71 2015.pdf (43,10KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

PDFUchwała Nr VII 70 2015.pdf (43,83KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/383/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

PDFUchwała Nr VII 69 2015.pdf (42,85KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników

PDFUchwała Nr VII 68 2015.pdf (94,59KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

PDFUchwała Nr VII 67 2015.pdf (104,68KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - uchylona Uchwałą Nr XXIV 217 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

PDFUchwała Nr VII 66 2015.pdf (235,60KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - uchylona Uchwałą Nr XXIV 216 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

PDFUchwała Nr VII 65 2015.pdf (93,69KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchylona Uchwałą Nr XXIV 215 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

PDFUchwała Nr VII 64 2015.pdf (92,74KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - uchylona Uchwałą Nr XXIV 214 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

PDFUchwała Nr VII 63 2015.pdf (215,33KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień - uchylona Uchwałą Nr XXIV 213 2020 z dnia 27 listopada 2020 roku

PDFUchwała Nr VII 62 2015.pdf (36,09KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

PDFUchwała Nr VII 61 2015.pdf (44,48KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII 61 2015.pdf (1,05MB)

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII 61 2015.pdf (717,18KB)

PDFUchwała Nr VII 60 2015.pdf (35,14KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień

PDFZałącznik do Uchwały Nr VII 60 2015.pdf (4,27MB)

PDFUchwała Nr VII 59 2015.pdf (32,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

PDFUchwała Nr VII 58 2015.pdf (31,87KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2014 rok

PDFUchwała Nr VII 57 2015.pdf (32,94KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2014 rok

PDFUchwała Nr VII 56 2015.pdf (32,85KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu za 2014 rok

PDFUchwała Nr VI 54 2015.pdf (101,24KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

PDFUchwała Nr VI 53 2015.pdf (34,14KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie remontu odcinka chodnika w ciągu ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr VI 52 2015.pdf (42,96KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZałacznik do Uchwały Nr VI 52 2015.pdf (378,01KB)

PDFUchwała Nr VI 51 2015.pdf (42,67KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

PDFUchwała Nr VI 50 2015.pdf (33,17KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 marca 2015 roku na działalność Burmistrza Dobrodzienia

PDFUzasadnienie.pdf (58,17KB)

PDFUchwała Nr V 49 2015.pdf (32,77KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

PDFUchwała Nr V 48 2015.pdf (46,23KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr V 47 2015.pdf (47,06KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr V 46 2015.pdf (1,40MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr V 45 2015.pdf (102,10KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

PDFUchwała Nr V 44 2015.pdf (43,59KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach”

PDFUchwała Nr V 43 2015.pdf (44,18KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

PDFUchwała Nr V 42 2015.pdf (59,96KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego

PDFUchwała Nr V 41 2015.pdf (215,06KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku

PDFUchwała Nr V 40 2015.pdf (60,94KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

PDFUchwała Nr V 39 2015.pdf (60,95KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

PDFUchwała Nr V 38 2015.pdf (318,21KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej Statutu

PDFUchwała Nr V 37 2015.pdf (73,56KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr V 36 2015.pdf (96,50KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Stawy Pluderskie nr 2 i 3"

PDFUchwała Nr IV 35 2015.pdf (34,71KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu

PDFUchwała Nr IV 34 2015.pdf (1,37MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr IV 33 2015.pdf (98,14KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r

PDFUchwała Nr IV 32 2015.pdf (34,84KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej

PDFUchwała Nr IV 31 2015.pdf (34,88KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

PDFUchwała Nr IV 30 2015.pdf (34,23KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

PDFUchwała Nr IV 29 2015.pdf (32,72KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień środków stanowiących fundusz sołecki

PDFUchwała Nr IV 28 2015.pdf (34,85KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019

PDFZałącznik do Uchwały Nr IV 28 2015.pdf (60,53KB)

PDFUchwała Nr IV 27 2015.pdf (34,97KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV 27 2015.pdf (34,38KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV 27 2015.pdf (33,47KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV 27 2015.pdf (33,31KB)

PDFUchwała Nr IV 26 2015.pdf (33,46KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

PDFZałącznik do Uchwały Nr IV 26 2015.pdf (34,58KB)

PDFUchwała Nr IV 25 2015.pdf (35,11KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie

PDFUchwała Nr IV 24 2015.pdf (107,78KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PDFUchwała Nr IV 23 2015.pdf (95,43KB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Stawy Pluderskie nr 2 i 3” - ZMIENIONA W CZĘŚCI §2 PKT 4 I 9, UCHYLONY §2 PKT 12

PDFUchwała Nr IV 22 2015.pdf (2,74MB) Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień