Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2015

PDFZarządzenie Nr S.0050.162.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCXZarządzenie Nr S.0050.161.2015.docx Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.160.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015r. oraz tytułu tych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

PDFZarządzenie Nr S.0050.159.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr S.0050.172.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

PDFZarządzenie Nr S.0050.158.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu, ul. Parkowa, Topolowa, Mańki do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul Piastowska 25

PDFZarządzenie Nr S.0050.157.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.156.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.155.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziałów

PDFZarządzenie Nr S.0050.154.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.152.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.151.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.150.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

PDFZarządzenie Nr S.0050.149.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.146.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziałów

DOCZarządzenie Nr S.0050.145.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie dnia wolnego w dniu 24 grudnia 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.144.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.143.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.142.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia  z dnia  30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w  Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.141.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.138.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wyodrębnienia wydatków na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

DOCZarządzenie Nr S.0050.136.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Pludrach do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25

PDFZarządzenie Nr S.0050.134.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.131.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.130.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.129.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.128.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 październik 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.127.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.126.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.124.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 października 2015 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy DOBRODZIEŃ

PDFZarządzenie Nr S.0050.123.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.121.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń z art.209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

ODTZarządzenie Nr S.0050.120.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.119.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień  konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

PDFPprojekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.pdf

DOCZarządzenie Nr S.0050.118.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

PDFZarządzenie Nr S.0050.115.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.113.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

DOCZarządzenie Nr S.0050.112.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.111.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2015 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ODTZarządzenie Nr S.0050.110.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 28 września 2015 roku w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w Radiofonicznej Drużynie Alarmowania

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

ODTZarządzenie Nr S.0050.108.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad nadawania i uchylania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w formacjach obrony cywilnej oraz ewidencji osób wyznaczonych do jej pełnienia

ODTZarządzenie Nr S.0050.107.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ODTZarządzenie Nr S.0050.106.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2015 roku w sprawie powołania do działania Radiofonicznej Drużyny Alarmowania (RDA)

DOCZarządzenie Nr S.0050.105.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.104.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 września 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

ODTZarządzenie Nr S.0050.102.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 września 2015 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmianm do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.100.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.98.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.97.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.96.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.94.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.93.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.92.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.91.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do przyznawania Kart Dużej Rodziny oraz wykonywania wszelkich czynności formalnych z tym związanych

DOCZarządzenie Nr S.0050.90.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji  do spraw Referendum w referendum ogólnopolskim  zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

DOCZarządzenie Nr S.0050.89.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.88.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.87.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2015.pdf urmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.85.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r. (Dz. U. z 23015r., poz. 114)

PDFZarządzenie Nr S.0050.83.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.82.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zacjągnięcia kredytu krótkoterminiwego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

PDFZarządzenie Nr S.0050.81.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.79.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w msc Myślinie, ul. Parkingowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dobrodzieniu, ul. Piastowska 25

PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.77.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w Referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

DOCXZarządzenie Nr S.0050.76.2015.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.75.2015.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.74.2015.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.73.2015.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ODTZarządzenie Nr S.0050.72.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.71.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.70.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

ODTZarządzenie Nr S.0050.67.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

DOCZarządzenie Nr S.0050.66.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych

ODTZarządzenie Nr S.0050.65.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr S.0050.106.2013 z dnia 27.09.2013r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.64.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.63.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.60.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia S.0050.96.2014 Burmistrza Dobrodzienia w sprawie Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z dnia 24 lipca 2014 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.59.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.57.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.56.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.55.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.54.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.53.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.52.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.51.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie przeniesień wydatków w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego na wniosek polskiego organu centralnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej (BIG) informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników

PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.45.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.44.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Miejskiej w Dobrodzieniu w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.41.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

DOCZarządzenie Nr S.0050.40.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

ODTZarządzenie Nr S.0050.39.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.36.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.35.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.34.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  dzień 10 maja 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2015 rokuw sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy

DOCZarządzenie Nr S.0050.32.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozformowania  formacji obrony cywilnej oraz w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Dobrodzień

ODTZarządzenie Nr S.0050.31.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.30.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.29.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DOCZarządzenie Nr S.0050.28.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia  30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marzec 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.26.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marzec 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.25.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.24.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.23.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.22.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.21.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

ODTZarządzenie Nr S.0050.20.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.19.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.18.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

ODTZarządzenie Nr S.0050.16.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wpeowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.13.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.10.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu jako konsultanta do spraw związanych z "Programem dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu"

ODTZarządzenie Nr S.0050.9.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.8.2015.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

DOCprojekt uchwały.doc

PDFZarządzenie Nr S.0050.7.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.6.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.4.2015.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badań ds.czynności związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w Gminie Dobrodzień

ODTZarządzenie Nr S.0050.3.2015.odt Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.2.2015.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015 roku na terenie Gminy Dobrodzień

DOCXZarządzenie Nr S.0050.1.2015.docx Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych