Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2015

PDFZarządzenie Nr S.0050.162.2015.pdf (493,07KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCXZarządzenie Nr S.0050.161.2015.docx (10,11KB) Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.160.2015.pdf (289,80KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 22 grudnia 2015r. oraz tytułu tych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

PDFZarządzenie Nr S.0050.159.2015.pdf (1,19MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr S.0050.172.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

PDFZarządzenie Nr S.0050.158.2015.pdf (354,06KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu, ul. Parkowa, Topolowa, Mańki do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul Piastowska 25

PDFZarządzenie Nr S.0050.157.2015.pdf (313,61KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.156.2015.pdf (746,29KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.155.2015.pdf (457,14KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziałów

PDFZarządzenie Nr S.0050.154.2015.pdf (373,18KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2015.pdf (520,93KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.152.2015.pdf (324,76KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.151.2015.pdf (231,82KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.150.2015.pdf (207,07KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami

PDFZarządzenie Nr S.0050.149.2015.pdf (697,41KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2015.pdf (282,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2015.pdf (614,28KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.146.2015.pdf (357,72KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziałów

DOCZarządzenie Nr S.0050.145.2015.doc (29,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie dnia wolnego w dniu 24 grudnia 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.144.2015.pdf (1,74MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.143.2015.pdf (383,76KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.142.2015.doc (28,50KB) Burmistrza Dobrodzienia  z dnia  30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w  Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.141.2015.pdf (858,34KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2015.pdf (1,95MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.139.2015.pdf (805,34KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.138.2015.doc (79,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2015.pdf (353,48KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wyodrębnienia wydatków na realizację zadań ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

DOCZarządzenie Nr S.0050.136.2015.doc (17,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.135.2015.pdf (35,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Pludrach do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25

PDFZarządzenie Nr S.0050.134.2015.pdf (1,31MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2015.pdf (403,59KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2015.pdf (308,96KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.131.2015.doc (26,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.130.2015.pdf (784,17KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.129.2015.pdf (513,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.128.2015.doc (16,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 październik 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.127.2015.doc (16,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.126.2015.pdf (728,67KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2015.pdf (162,65KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.124.2015.doc (28,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 października 2015 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy DOBRODZIEŃ

PDFZarządzenie Nr S.0050.123.2015.pdf (1,12MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2015.pdf (401,79KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.121.2015.doc (28,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczeń z art.209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

ODTZarządzenie Nr S.0050.120.2015.odt (17,15KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.119.2015.doc (30,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień  konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

PDFPprojekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.pdf (218,22KB)

DOCZarządzenie Nr S.0050.118.2015.doc (104,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2015.pdf (726,41KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2015.pdf (237,88KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

PDFZarządzenie Nr S.0050.115.2015.pdf (836,84KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2015.pdf (680,16KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.113.2015.doc (29,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

DOCZarządzenie Nr S.0050.112.2015.doc (13,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.111.2015.doc (13,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2015 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ODTZarządzenie Nr S.0050.110.2015.odt (21,54KB) Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 28 września 2015 roku w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w Radiofonicznej Drużynie Alarmowania

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2015.pdf (1,01MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

ODTZarządzenie Nr S.0050.108.2015.odt (27,01KB) Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad nadawania i uchylania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w formacjach obrony cywilnej oraz ewidencji osób wyznaczonych do jej pełnienia

ODTZarządzenie Nr S.0050.107.2015.odt (19,88KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ODTZarządzenie Nr S.0050.106.2015.odt (36,08KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2015 roku w sprawie powołania do działania Radiofonicznej Drużyny Alarmowania (RDA)

DOCZarządzenie Nr S.0050.105.2015.doc (16,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.104.2015.doc (16,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2015.pdf (6,13MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 września 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

ODTZarządzenie Nr S.0050.102.2015.odt (65,42KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 września 2015 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2015.pdf (782,96KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmianm do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.100.2015.pdf (398,92KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2015.pdf (648,95KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.98.2015.pdf (527,98KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.97.2015.pdf (221,56KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.96.2015.pdf (233,08KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.95.2015.pdf (228,71KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr S.0050.94.2015.pdf (518,53KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.93.2015.pdf (473,87KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.92.2015.doc (28,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnopolskim zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.91.2015.pdf (280,65KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do przyznawania Kart Dużej Rodziny oraz wykonywania wszelkich czynności formalnych z tym związanych

DOCZarządzenie Nr S.0050.90.2015.doc (99,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji  do spraw Referendum w referendum ogólnopolskim  zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

DOCZarządzenie Nr S.0050.89.2015.doc (16,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.88.2015.doc (28,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

DOCZarządzenie Nr S.0050.87.2015.doc (48,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.86.2015.pdf (829,10KB) urmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.85.2015.pdf (485,70KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2015.pdf (261,31KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r. (Dz. U. z 23015r., poz. 114)

PDFZarządzenie Nr S.0050.83.2015.pdf (358,35KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.82.2015.pdf (262,96KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zacjągnięcia kredytu krótkoterminiwego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

PDFZarządzenie Nr S.0050.81.2015.pdf (463,64KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2015.pdf (380,04KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowych

PDFZarządzenie Nr S.0050.79.2015.pdf (263,84KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej w msc Myślinie, ul. Parkingowa do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dobrodzieniu, ul. Piastowska 25

PDFZarządzenie Nr S.0050.78.2015.pdf (897,15KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

DOCZarządzenie Nr S.0050.77.2015.doc (29,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w Referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

DOCXZarządzenie Nr S.0050.76.2015.docx (15,24KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.75.2015.docx (15,19KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.74.2015.docx (15,23KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.73.2015.docx (15,26KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ODTZarządzenie Nr S.0050.72.2015.odt (34,35KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.71.2015.pdf (451,31KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.70.2015.pdf (437,03KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2015.pdf (29,02KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2015.pdf (859,64KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

ODTZarządzenie Nr S.0050.67.2015.odt (17,42KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

DOCZarządzenie Nr S.0050.66.2015.doc (48,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych

ODTZarządzenie Nr S.0050.65.2015.odt (27,76KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr S.0050.106.2013 z dnia 27.09.2013r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.64.2015.pdf (801,03KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.63.2015.pdf (19,37KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2015.pdf (358,99KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2015.pdf (305,71KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.60.2015.doc (15,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia S.0050.96.2014 Burmistrza Dobrodzienia w sprawie Programu ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z dnia 24 lipca 2014 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.59.2015.pdf (339,01KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2015.pdf (21,30KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.57.2015.pdf (363,21KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.56.2015.pdf (20,12KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.55.2015.pdf (375,31KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.54.2015.pdf (19,49KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.53.2015.doc (28,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.52.2015.pdf (271,98KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.51.2015.pdf (15,46KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie przeniesień wydatków w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2015.pdf (848,40KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2015.pdf (21,05KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r. w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2015.pdf (282,61KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tych sprawach

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2015.pdf (535,72KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego na wniosek polskiego organu centralnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej (BIG) informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników

PDFZarządzenie Nr S.0050.46.2015.pdf (254,68KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.45.2015.pdf (1 003,27KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.44.2015.pdf (229,25KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Miejskiej w Dobrodzieniu w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2015.pdf (328,95KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2015.pdf (273,56KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.41.2015.doc (31,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

DOCZarządzenie Nr S.0050.40.2015.doc (95,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

ODTZarządzenie Nr S.0050.39.2015.odt (38,20KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2015.pdf (364,34KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2015.pdf (273,95KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok w zakresie dotacji celowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.36.2015.pdf (409,33KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.35.2015.pdf (278,21KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015 rok w zakresie dotacji celowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.34.2015.doc (29,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  dzień 10 maja 2015 roku

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2015.pdf (161,97KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 kwietnia 2015 rokuw sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Gminy

DOCZarządzenie Nr S.0050.32.2015.doc (47,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozformowania  formacji obrony cywilnej oraz w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Dobrodzień

ODTZarządzenie Nr S.0050.31.2015.odt (22,47KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.30.2015.doc (16,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.29.2015.pdf (519,82KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DOCZarządzenie Nr S.0050.28.2015.doc (28,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia  30 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2015.pdf (1,05MB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marzec 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.26.2015.doc (17,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marzec 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.25.2015.doc (22,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.24.2015.doc (32,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.23.2015.doc (34,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

DOCZarządzenie Nr S.0050.22.2015.doc (15,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.21.2015.pdf (277,40KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

ODTZarządzenie Nr S.0050.20.2015.odt (36,71KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.19.2015.doc (15,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.18.2015.pdf (437,65KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2015.pdf (321,33KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków w ramach rozdziału

ODTZarządzenie Nr S.0050.16.2015.odt (36,82KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.14.2015.pdf (461,74KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wpeowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

DOCZarządzenie Nr S.0050.13.2015.doc (48,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2015.pdf (207,80KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2015.pdf (788,24KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.10.2015.pdf (361,31KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu jako konsultanta do spraw związanych z "Programem dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu"

ODTZarządzenie Nr S.0050.9.2015.odt (35,59KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

DOCZarządzenie Nr S.0050.8.2015.doc (29,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

DOCprojekt uchwały.doc (35,50KB)

PDFZarządzenie Nr S.0050.7.2015.pdf (568,63KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu wykonawczego budżetu na 2015 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.6.2015.pdf (416,81KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r. w zakresie dotacji celowej oraz przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i w ramach rozdziału

PDFZarządzenie Nr S.0050.4.2015.pdf (23,43KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badań ds.czynności związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w Gminie Dobrodzień

ODTZarządzenie Nr S.0050.3.2015.odt (42,66KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

DOCXZarządzenie Nr S.0050.2.2015.docx (18,13KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015 roku na terenie Gminy Dobrodzień

DOCXZarządzenie Nr S.0050.1.2015.docx (16,11KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych