Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł.

  PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

              JPEGOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.jpeg

              PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF

              JPEGOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.jpeg

  PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – ODTFORMULARZ OFERTOWY.odt

Załącznik nr 2 do SIWZ – ODTOŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1.odt

  Załącznik nr 3 do SIWZ ODTZobowiązanie innych podmiotów.odt

Załącznik nr 4 do SIWZ ODTDokumenty dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej.odt

Załącznik nr 5 do SIWZ ODTCZĘŚCI ZAMÓWIENIA WYKONYWANE PRZEZ PODWYKONAWCĘ.odt

Załącznik nr 6 do SIWZ JPEGOświadczenie o nie posiadaniu zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków.jpeg

Załącznik nr 7 do SIWZ JPEGOświadczenie o nie zaleganiu opłat w ZUS i US.jpeg

Załącznik nr 8 do SIWZ PDFPOTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT.PDF

Załącznik nr 9 do SIWZ PDFRb-27S do 30.06.2014 r..PDF

Załącznik nr 10 do SIWZ – PDFRb-27S za 2013 r. .PDF

Załącznik nr 11 do SIWZ PDFRb-27S za 2012 r. .PDF

Załącznik nr 12 do SIWZ PDFRb-28S do 30.06.2014 r..PDF

Załącznik nr 13 do SIWZ PDFRb-28S za 2013 r. .PDF

Załącznik nr 14 do SIWZ PDFRb-28S za 2012 r..PDF

Załącznik nr 15 do SIWZ PDFRb-N na koniec II kwartału 2014 .PDF

Załącznik nr 16 do SIWZ PDFRb-N na koniec IV kwartału 2013 .PDF

Załącznik nr 17 do SIWZ PDFRb-N na koniec IV kwartału 2012 .PDF

Załącznik nr 18 do SIWZ PDFRb-NDS do 30.06.2014 r..PDF

Załącznik nr 19 do SIWZ PDFRb-NDS za 2013 r..PDF

Załącznik nr 20 do SIWZ PDFRb-NDS za 2012 r..PDF

Załącznik nr 21 do SIWZ PDFRb-PDP na koniec 2013 r..PDF

Załącznik nr 22 do SIWZ PDFRb-PDP na koniec 2012 r. .PDF

Załącznik nr 23 do SIWZ PDFRb-Z na koniec II kwartału 2014.PDF

Załącznik nr 24 do SIWZ PDFRb-Z na koniec IV kwartału 2013.PDF

Załącznik nr 25 do SIWZ – PDFRb-Z na koniec IV kwartału 2012 .PDF

Załącznik nr 26 do SIWZ PDFUchwała nr 728 2013.PDF

Załącznik nr 27 do SIWZ PDFUchwała Nr 278 2014.PDF

Załącznik nr 28 do SIWZ – PDFUchwała Nr 115 2014.PDF

Załącznik nr 29 do SIWZ PDFUchwała Nr 124 2013.PDF

Załącznik nr 30 do SIWZ PDFUchwała Nr 216 2014.PDF

Załącznik nr 31 do SIWZ PDFUchwała nr 629 2013.PDF

Załącznik nr 32 do SIWZ PDFUchwała Nr 395 2014.PDF

Załącznik nr 33 do SIWZ PDFUchwała Nr 630 2013.PDF

Załącznik nr 34 do SIWZ PDFUchwała Nr XXX 292 2013.pdf

Załącznik nr 35 do SIWZ PDFUchwała Nr XXXV 344 2014.PDF

Załącznik nr 36 do SIWZ PDFUchwała Nr XXXVII 366 2014.PDF

Załącznik nr 37 do SIWZ PDFUchwała Nr XXXVII_367_2014 .PDF

Załącznik nr 38 do SIWZ PDFUchwała Nr XXXVII_368_2014 .PDF

Załącznik nr 39 do SIWZ PDFUchwała Nr XXXVII_361_2014 .PDF

Załącznik nr 40 do SIWZ PDFUchwała Nr XXIV 141 97.PDF

Załącznik nr 41 do SIWZ PDFZAŚWIADCZENIE o bezpośrednim wyborze Burmistrza Dobrodzienia.pdf

Załącznik nr 42 do SIWZ PDFZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON.PDF

Załącznik nr 43 do SIWZ JPEGZobowiązania finansowe gminy Dobrodzień (stan aktualny na dzień 31.08 2014 r.).jpeg
 

             JPEGWyjaśnienia treści SIWZ.jpeg

             JPEGZmiana treści SIWZ.jpeg

             JPEGZmiana treści SIWZ.jpeg

             JPEGZmiana treści SIWZ.jpeg
 

UWAGA !!!:

Przedłużony został termin składania ofert do dnia 30.10.2014 r. do godziny 10:00.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-10-2014
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  17-10-2014 18:12
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  27-10-2014 14:53
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3690
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl