Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień


 

Tel. 34 35 75 100, 101, 102, 105, 529
Faks wew. 30

e-mail:

adres skrzynki ePUAP: /umdobrodzien/skrytka

 

Godziny pracy urzędu:
 

 poniedziałek  od 8:00 do 17:00
 wtorek  od 7:30 do 15:30
 środa  od 7:30 do 15:30
 czwartek  od 7:30 do 15:30
 piątek  od 7:30 do 14:30

 

Burmistrz Dobrodzienia przyjmuje Interesantów w czwartek w godzinach 13:00-16:00

Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:
89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/ Dobrodzień

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi:
Nr konta 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 BS Leśnica o/Dobrodzień

NIP GMINY DOBRODZIEŃ 5761557210
TERYT - 1608013

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TEL. WEW. TEL. BEZPOŚR. NR POK. E-MAIL
Agnieszka Hurnik BURMISTRZ 32 343999532 107 a.hurnik@dobrodzien.pl
Radosław Kulesza ZASTĘPCA BURMISTRZA 32 343999532 105 r.kulesza@dobrodzien.pl
Waldemar Krafczyk SEKRETARZ GMINY 38 343999538 114 w.krafczyk@dobrodzien.pl
Gabriela Gaś SKARBNIK GMINY 43 343999543 101 g.gas@dobrodzien.pl
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Andrzej Tomal Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury komunalnej, zajęcie pasa drogowego, ochrona zabytków. 46 343999546 A-103 a.tomal@dobrodzien.pl
Natalia Pyka Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka odpadami z wyłączeniem zadań przekazanych do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, zbiorowy transport publiczny, wycięcia drzew. 52 343999552 A-102 n.pyka@dobrodzien.pl
Tomasz Gabor Gospodarka nieruchomościami, tereny inwestycyjne, wykup lokali. 35 343999535 A-102 t.gabor@dobrodzien.pl
Weronika Lizoń Ochrona środowiska, oddziaływanie na środowisko, azbest, dotacje do kotłów. 27 343999527 A-101 w.lizon@dobrodzien.pl
Paulina Nieszwiec Promocja programu „Czyste powietrze”, bezdomność zwierząt, realizacja zadań związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, rolnictwo. 25 343999527 A-101 p.nieszwiec@dobrodzien.pl
REFERAT ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY
Beata Bajorska Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, prowadzenie spraw skarg, wniosków i petycji oraz ławników. 41 343999541 112 b.bajorska@dobrodzien.pl
Joanna Wodarczyk Fundusz sołecki, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka. 41 343999541 112 j.wodarczyk@dobrodzien.pl
Aneta Cholewa Obsługa kancelaryjna. 41 343999541 112 a.cholewa@dobrodzien.pl
Drzesika Weber Obsługa sekretariatu, promocja gminy. 32 343999532 106 d.weber@dobrodzien.pl
Regina Gomulska Archiwum zakładowe. 41 343999541 112 r.gomulska@dobrodzien.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO / REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Ewa Kalisz
Zastępca Kierownika USC
Kierownik referatu SO
Akty stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu, sprawy wojskowe. 40 343999540 111 e.kalisz@dobrodzien.pl
Kornelia Bryś Dowody osobiste, zameldowania i wymeldowania, rejestr wyborców, ewidencja ludności. 39 343999539 110 k.brys@dobrodzien.pl
Marzena Kurowska 39 343999539 110 m.kurowska@dobrodzien.pl
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
Joanna Półtorak Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, ulga z tytułu nabycia gruntu, ulga inwestycyjna, zwolnienie, odroczenie i umorzenie podatku, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa. 44 343999544 3 j.poltorak@dobrodzien.pl
Bernadeta Dudek 44 343999544 3 b.dudek@dobrodzien.pl
Alfred Paprotny 44 343999544 3 a.paprotny@dobrodzien.pl
Kamila Bartocha Wystawianie pokwitowań wpłat dokonywanych w kasie, podatek akcyzowy. 54 343999554 4 k.bartocha@dobrodzien.pl
Małgorzata Kiwic Zaświadczenia o niezaleganie w podatkach, windykacja zaległości podatku od osób fizycznych. 24 343999524 4 m.kiwic@dobrodzien.pl
Teresa Skorupa Podatek od środków transportowych. 24 343999524 4 t.skorupa@dobrodzien.pl
Ewelina Ferens Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz budżetu JST, przelewy, faktury VAT. 34 343999534 5 e.ferens@dobrodzien.pl
Karina Krieger 34 343999534 5 k.krieger@dobrodzien.pl
Aneta Gaś 34 343999534 5 a.gas@dobrodzien.pl
Liliana Adamska Prowadzenie spraw płacowych, ubezpieczenia.  51 343999551 5 l.adamska@dobrodzien.pl
REFERAT ROZWOJU GMINY
Roman Wieczorek Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi inwestycjami w gminie Dobrodzień. 55 343999555 17 r.wieczorek@dobrodzien.pl
Joanna Nieszwiec-Jaszcz Rozliczania inwestycji w gminie Dobrodzień, lokale użytkowe. 56 343999556 17 j.nieszwiec@dobrodzien.pl
Alicja Włodarz-Kempa Fundusze unijne, odnowa wsi, rewitalizacji Gminy. 56 343999556 17 a.wlodarz@dobrodzien.pl
Marek Kochel Zamówienia publiczne. 36 343999536 1 m.kochel@dobrodzien.pl
Małgorzata Podlaska m.podlaska@dobrodzien.pl
SAMODZIELNE STANOWISKA
Gerard Zajontz Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenu, nazwy ulic i numerów posesji, podział nieruchomości. 26 343999526 1 g.zajontz@dobrodzien.pl
Irena Kurtz Działalność gospodarcza, pożytek publiczny, organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. 37 343999537 102 i.kurtz@dobrodzien.pl
Tomasz Schneider Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy OSP, BHP. 47 343999547 102 t.schneider@dobrodzien.pl
Piotr Więdłocha Informatyk. 49 343999549 102 p.wiedlocha@dobrodzien.pl
Sonia Moj-Rudzińska Kontrola wewnętrzna. 42 343999542 112 s.moj@dobrodzien.pl
Mariusz Kucharczyk Radca prawny. 36 343999536 1 m.kucharczyk@dobrodzien.pl