Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień


 

Tel. 34 35 75 100, 101, 102, 105, 529
Faks wew. 30

e-mail:

adres skrzynki ePUAP: /umdobrodzien/skrytka

 

Godziny pracy urzędu:
 

 poniedziałek  od 8:00 do 17:00
 wtorek  od 7:30 do 15:30
 środa  od 7:30 do 15:30
 czwartek  od 7:30 do 15:30
 piątek  od 7:30 do 14:30

 

Burmistrz Dobrodzienia przyjmuje Interesantów w czwartek w godzinach 13:00-16:00

Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:
89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/ Dobrodzień

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi:
Nr konta 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 BS Leśnica o/Dobrodzień

NIP GMINY DOBRODZIEŃ 5761557210
TERYT - 1608013

 

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

TEL. WEW.

TEL. BEZPOŚR.

NR POK.

E-MAIL

Andrzej Jasiński

BURMISTRZ

32

343999532

107

a.jasinski@dobrodzien.pl

Michał Tul

ZASTĘPCA BURMISTRZA

32

343999532

105

m.tul@dobrodzien.pl

Waldemar Krafczyk

SEKRETARZ GMINY

38

343999538

114

w.krafczyk@dobrodzien.pl

Gabriela Gaś

SKARBNIK GMINY

43

343999543

101

g.gas@dobrodzien.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Andrzej Tomal

Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury komunalnej, zajęcie pasa drogowego, ochrona zabytków.

46

343999546

A-103

a.tomal@dobrodzien.pl

Natalia Pyka

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka odpadami z wyłączeniem zadań przekazanych do Związku Międzygminnego „Czysty Region”, zbiorowy transport publiczny, wycięcia drzew.

52

343999552

A-102

n.pyka@dobrodzien.pl

Tomasz Gabor

Gospodarka nieruchomościami, tereny inwestycyjne, wykup lokali.

35

343999535

A-102

t.gabor@dobrodzien.pl

Weronika Lizoń

Ochrona środowiska, oddziaływanie na środowisko, azbest, dotacje do kotłów.

27

343999527

A-101

w.lizon@dobrodzien.pl

Paulina Nieszwiec

Promocja programu „Czyste powietrze”, bezdomność zwierząt, realizacja zadań związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków, rolnictwo.

25

343999527

A-101

p.nieszwiec@dobrodzien.pl

REFERAT ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY

Beata Bajorska

Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, prowadzenie spraw skarg, wniosków i petycji oraz ławników.

41

343999541

112

b.bajorska@dobrodzien.pl

Joanna Wodarczyk

Fundusz sołecki, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka.

41

343999541

112

j.wodarczyk@dobrodzien.pl

Aneta Cholewa

Obsługa kancelaryjna.

41

343999541

112

a.cholewa@dobrodzien.pl

Regina Gomulska

Obsługa sekretariatu, archiwum zakładowe.

32

343999532

106

r.gomulska@dobrodzien.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO / REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Ewa Kalisz
Zastępca Kierownika USC
Kierownik referatu SO

Akty stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu, sprawy wojskowe.

40

343999540

111

e.kalisz@dobrodzien.pl

Kornelia Bryś

Dowody osobiste, zameldowania i wymeldowania, rejestr wyborców, ewidencja ludności.

39

343999539

110

k.brys@dobrodzien.pl

Marzena Kurowska

39

343999539

110

m.kurowska@dobrodzien.pl

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Joanna Półtorak

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, ulga z tytułu nabycia gruntu, ulga inwestycyjna, zwolnienie, odroczenie i umorzenie podatku, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa.

44

343999544

3

j.poltorak@dobrodzien.pl

Bernadeta Dudek

44

343999544

3

b.dudek@dobrodzien.pl

Alfred Paprotny

44

343999544

3

a.paprotny@dobrodzien.pl

Kamila Bartocha

Wystawianie pokwitowań wpłat dokonywanych w kasie, podatek akcyzowy.

54

343999554

4

k.bartocha@dobrodzien.pl

Małgorzata Kiwic

Zaświadczenia o niezaleganie w podatkach, windykacja zaległości podatku od osób fizycznych.

24

343999524

4

m.kiwic@dobrodzien.pl

Teresa Skorupa

Podatek od środków transportowych.

24

343999524

4

t.skorupa@dobrodzien.pl

Ewelina Ferens

Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz budżetu JST, przelewy, faktury VAT.

34

343999534

5

e.ferens@dobrodzien.pl

Karina Krieger

34

343999534

5

k.krieger@dobrodzien.pl

Aneta Gaś

34

343999534

5

a.gas@dobrodzien.pl

Liliana Adamska

Prowadzenie spraw płacowych, ubezpieczenia.

51

343999551

5

l.adamska@dobrodzien.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Roman Wieczorek

Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi inwestycjami w gminie Dobrodzień.

55

343999555

17

r.wieczorek@dobrodzien.pl

Joanna
Nieszwiec-Jaszcz

Rozliczania inwestycji w gminie Dobrodzień, lokale użytkowe.

56

343999556

17

j.nieszwiec@dobrodzien.pl

Alicja
Włodarz-Kempa

Promocja Miasta i Gminy, fundusze unijne, odnowa wsi.

56

343999556

17

a.wlodarz@dobrodzien.pl

Marek Kochel

Zamówienia publiczne.

36

343999536

1

m.kochel@dobrodzien.pl

Gerard Zajontz

Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenu, nazwy ulic i numerów posesji, podział nieruchomości.

26

343999526

1

g.zajontz@dobrodzien.pl

Irena Kurtz

Działalność gospodarcza, pożytek publiczny, organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

37

343999537

102

i.kurtz@dobrodzien.pl

Tomasz Schneider

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy OSP, BHP.

47

343999547

102

t.schneider@dobrodzien.pl

Piotr Więdłocha

Informatyk.

49

343999549

102

p.wiedlocha@dobrodzien.pl

Sonia
Moj-Rudzińska

Kontrola wewnętrzna.

42

343999542

112

s.moj@dobrodzien.pl

Mariusz Kucharczyk

Radca prawny.

36

343999536

1

m.kucharczyk@dobrodzien.pl