Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.PDF (SIWZ)

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc –  FORMULARZ OFERTOWY

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY(-ÓW) W TRYBIE ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.)

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc –  Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc –  LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ.doc –  CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA WYKONYWANA PRZEZ PODWYKONAWCĘ

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.PDF –  WZÓR UMOWY

Załącznik nr 7 do SIWZ –  ZIPPROJEKT WYKONAWCZY.zip

Załącznik nr 8 do SIWZ – PRZEDMIAR ROBÓT – W WERSJI ATHPRZEDMIAR ROBÓT – w wersji ath.PRZEDMIAR ROBÓT – w wersji ath

                                        PDFPRZEDMIAR ROBÓT – w wersji PDF.pdf

Załącznik nr 9 do SIWZ – PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ –  PDFOświadczenie projektantów.pdf

            PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2014
  przez: Marek Kochel
 • opublikowano:
  25-07-2014 17:06
  przez: Marek Kochel
 • zmodyfikowano:
  11-08-2014 15:45
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3025
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl