Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wybory Samorządowe 2014

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego 08 - Oleski - 1 - Dobrodzień.docx

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego - Burmistrz Dobrodzienia.docx

 

Wyniki głosowania w Gminie Dobrodzień:

DOCBurmistrz.doc

DOCRada Miejska.doc

 

PDFObwieszczenie WKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf

PDFObwieszczenie PKW w Oleśnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oleśnie.pdf

PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Dobrodzienia.pdf

PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.pdf

PDFUchwała nr 6 MKW.pdf

PDFUchwała Nr 5 MKW w Dobrodzieniu.pdf

PDFUchwała Nr 4 MKW w Dobrodzieniu.pdf

PDFInformacja MKW w sprawie losowania numerów list.pdf

PDFInformacja MKW w sprawie losowania kandydatów do OKW.pdf

PDFObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia.pdf  o utworzonych numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach okw i lokalach okw dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjego i przez pełnomocnika

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

 

PDFUdostępnienie spisu wyborców.pdf

PDFGłosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFKto może brać udział w głosowaniu.pdf

PDFGłosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.pdf

PDFGłosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.pdf

 

DOCZarządzenie Nr S.0050.130.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

DOCDYŻURY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOBRODZIENIU.doc

DOCUchwała Nr II 3 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej.doc

DOCUchwała Nr I 2 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 23 września 2014 roku w w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji.doc

DOCUchwała Nr I 1 2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji.doc

 

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf

 

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r.pdf w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 • Członkom terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności w następującej wysokości:
  1) dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych - 650 zł,
  2) dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 600 zł,
  3) dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 550 zł,
  4) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 380 zł,
  5) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 330 zł,
  6) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 300 zł.
  Jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie wysokości określonej wyżej. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa wyżej.

 

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi

 

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r..pdf w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały - DOCZgłoszenie kandydatów do okw.doc

 

Informacja PKW w sprawie członkowstwa w komisjach wyborczych

PDFWyjaśnienia PKW z dnia 8 wrzesnia 2014r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych.pdf

PDFJak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - informacje.pdf

 

Kandydaci do Rady Gminy

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów.pdf

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

DOCOświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski.doc

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

 

Kandydaci na na wójta, burmistrza, prezydenta miasta

PDFInformacja o sposobie i zasadach zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.pdf

DOCZgłoszenie kandydata.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

 

Kandydaci do Rady Powiatu

PDFInformacja o sposobie i zasadach zgłaszania list kandydatów.pdf

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

 

Kandydaci do Sejmików Województw

PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów.pdf

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc

DOCUdzielenie POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW.doc

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

 

DOCObwieszczenie Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 września 2014 roku w sprawie utworzonych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień okręgów wyborczych ich granic, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji.doc

DOCZarządzenie Nr S.0050.113.2014.doc Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

DOCKomunika KW w Opolu I - zgłaszanie kandydatów do TKW-3.doc

DOCKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia o utworzeniu KW-2.doc

DOCKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienia; liczba mieszkańców po gminach-2.doc

PDFRozporządzenie w sprawie zarządzenie wyborów.pdf

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 10-06-2014 15:06
 • Modyfikował: Piotr Więdłocha, data modyfikacji: 04-12-2014 12:08
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Waldemar Krafczyk
 • Data wytworzenia: 10-06-2014
 • Ilość wyświetleń: 8210
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/987/7515/wybory-samorzadowe-2014.html
 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 10-06-2014 15:06
 • Modyfikował: Piotr Więdłocha, data modyfikacji: 04-12-2014 12:08
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Waldemar Krafczyk
 • Data wytworzenia: 10-06-2014
 • Ilość wyświetleń: 8210
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/987/7515/wybory-samorzadowe-2014.html
 • Data publikacji: 10-06-2014 15:06 przez: Piotr Więdłocha
 • Data modyfikacji: 04-12-2014 12:08 przez: Piotr Więdłocha
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Waldemar Krafczyk
 • Data wytworzenia: 10-06-2014
 • Ilość wyświetleń: 8210
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-12-2014, godz. 12:08:37
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  17-11-2014, godz. 18:21:50
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  28-10-2014, godz. 20:12:20
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  28-10-2014, godz. 09:49:07
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  27-10-2014, godz. 08:34:56
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  22-10-2014, godz. 15:24:29
  Modyfikacja strony przez: Alicja Włodarz-Kempa
 •  
  22-10-2014, godz. 15:14:59
  Modyfikacja strony przez: Alicja Włodarz-Kempa
 •  
  22-10-2014, godz. 12:20:23
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  20-10-2014, godz. 15:33:12
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-10-2014, godz. 08:50:41
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  06-10-2014, godz. 14:22:08
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  01-10-2014, godz. 13:08:35
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  26-09-2014, godz. 14:28:24
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  25-09-2014, godz. 15:16:47
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  25-09-2014, godz. 14:48:27
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  22-09-2014, godz. 09:17:52
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 13:15:29
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 13:13:01
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 13:11:02
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 13:09:52
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 13:07:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 13:04:21
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 12:58:24
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 12:54:57
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 12:31:26
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 12:26:15
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 12:23:45
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 12:19:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 12:16:50
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  15-09-2014, godz. 12:15:30
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  10-09-2014, godz. 13:22:16
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  10-09-2014, godz. 13:20:38
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  29-08-2014, godz. 15:13:51
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  21-08-2014, godz. 15:30:23
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
 •  
  10-06-2014, godz. 15:06:14
  Modyfikacja strony przez: Piotr Więdłocha
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl